Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çayır- Mera Amenajmanı ve Islahı
Baklagil Yem Bitkileri
Buğdaygil Yem Bitkileri
Çim Bitkileri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Agricultural Engineering