Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bayrak A.Z. , Dilek Ö. , Kiziltan A. , "Kamu, Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi Yöntemiyle 2008 Küresel Ekonomik Kriz Sonrası Finansal Performans Karşılaştırması", Namık Kemal University Institute of Social Sciences, ss.1-1, 2016
Dilek Ö. , Kiziltan A. , Bayrak A.Z. , "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , pp.656-668, 2016
Sandalcilar A.R., Kiziltan A., "Türkiye’nin Dış Ticaretinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) Yeri ve Önemi", Avrasya Etüdleri, ss.99-122, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dilek Ö. , Kiziltan A. , Bayrak A.Z. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE GELİR VE HARCAMA KALEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY , İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.2014-2028
Bayrak A.Z. , Dilek Ö. , Kiziltan A. , "KAMU, ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS ANALİZİ YÖNTEMİYLE 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZ SONRASI FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI ", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.2431-2451 (Link)
Sandalcilar A.R., Kiziltan A. , "Küresel Pazarda Türkiye’nin Ticari Gücü: D8 Ülkeleri Örneği"", Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2012, pp.1-2
Kiziltan A. , Sandalcilar A.R., "Türkiye-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Arasındaki Potansiyel Ticaret: Çekim Modeli Yaklaşımı", 11.Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2010, ss.395-412
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kiziltan A. , Pilatin A. , Yavuz V. , "Rizede Alışveriş Merkezi ve Tüketici tutumlarının İncelenmesi", Ekin Yayınevi, BURSA, 2017
Kiziltan A. , Dilek Ö. , Bayrak A.Z. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama Analizi ve İl Ekonomisine Katkısı", Ekin Yayınevi, TRABZON, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi