Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Uluslararası İktisat
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Uluslararası İktisat
Uluslararası Ticaret
Uluslararası politik iktisat
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri
Bölgesel İktisat
Gelişme İktisadı
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi