Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bayrak A.Z. , Dilek Ö. , Ayran Cihan K. , Mirasedoğlu M.U. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.223-239, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayrak A.Z. , Dilek Ö. , Kiziltan A. , "Kamu, Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi Yöntemiyle 2008 Küresel Ekonomik Kriz Sonrası Finansal Performans Karşılaştırması", Namık Kemal University Institute of Social Sciences, ss.1-1, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dilek Ö. , Kiziltan A. , Bayrak A.Z. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE GELİR VE HARCAMA KALEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY , İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.2014-2028
Bayrak A.Z. , Dilek Ö. , Kiziltan A. , "KAMU, ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS ANALİZİ YÖNTEMİYLE 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZ SONRASI FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI ", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.2431-2451 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kiziltan A. , Dilek Ö. , Bayrak A.Z. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama Analizi ve İl Ekonomisine Katkısı", Celepler Matbaacılık Yayıncılık ve Dağıtım, TRABZON, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi