Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kayiş Ş. , Yılmaz C., Er A. , "Pathogenic effects of some common bacteria on trout in hatchery systems", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, vol.37, pp.244-252, 2017
Yandi İ. , Kayiş Ş. , Er A. , "HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF ETIOLOGICAL AND NON-ETIOLOGICAL AGENTS IN SOME FISH GILLS", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.995-1000, 2017
Kayiş Ş. , Er A. , Kangel P. , Kurtoğlu İ.Z., "Bacterial pathogens and health problems of Acipenser gueldenstaedtii and Acipenser baerii sturgeons reared in the eastern Black Sea region of Turkey", IRANİAN JOURNAL OF VETERİNARY RESEARCH, vol.18, pp.18-24, 2017
Kurtoğlu İ.Z., Kayiş Ş. , Ak K. , Gençoğlu S. , Duzgun A., Ulutaş G., et al., "HISTOPATHOLOGY OF RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) AND STURGEON (Acipenser baerii) EXPOSED TO SUBLETHAL CONCENTRATIONS OF CEMENT", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.3523-3527, 2016
Kayiş Ş. , Er A. , Yilmaz C., Duzgun A., Köse Ö. , Kurtoğlu İ.Z., "Aeromonas hydrophila as a causative agent of blue sac fry syndrome in different trout species", JOURNAL OF FISH DISEASES, vol.38, pp.1069-1071, 2015
Er A. , Kayiş Ş. , "Intensity and prevalence of some crustacean fish parasites in Turkey and their molecular identification", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.39, pp.1142-1150, 2015
Boran H. , Ciftci C., Er A. , Köse Ö. , Kurtoğlu İ.Z., Kayiş Ş. , "Evaluation of Antibacterial Activity of Green Tea (Camellia sinensis L.) Seeds Against Some Fish Pathogens in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, pp.49-57, 2015
Kayiş Ş. , Er A. , "Nerocila bivittata (Cymothidae, Isopoda) infestation on Syngnathid Fishes in the Eastern Black Sea", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, vol.32, pp.135-139, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kayiş Ş. , Düzgün A., Er A. , "Bacterial and Parasitic Pathogens Isolated from Some Wild Cyprinid Fishes", El-Cezeri Journal of Science and Engineering, cilt.5, ss.763-772, 2018
Kayiş Ş. , Er A. , "First Record of Nerocila bivittata (Cymothidae, Isopoda) on Greater Weever (Trachinus draco) in the Worldwide ", Yunus Araştırma Bülteni, cilt.4, ss.335-339, 2016
Kayiş Ş. , Er A. , Kaçar Z.Z. , "Rize İl’inden Örneklenen Bazı Balık Türlerinde Dış Protozoan Parazitlerin Araştırılması", Journal of Anatolian Environmental&Animal Sciences, cilt.1, ss.44-47, 2016
Er A., Kayiş Ş., "Çay Bitkisi (Camellia sinensis) Tohumunun Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Aeromonas hydrophila Enfeksiyonuna Karşı Kullanımının Araştırılması", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.2, ss.67-74, 2015
Kayiş Ş., Er A., Balta F., "Comparison of Formalin Treatment on the Çoruh Trout (Salmo coruhensis) Infested with Ichthyobodo Necator and Ichthyophthirius multifiliis", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.2, ss.47-52, 2015
Kayiş Ş., Er A., "Skin lesions on different fish species caused by bacteria", Ege J Fish Aqua Sci , cilt.31, ss.55-59, 2014
Kayiş Ş., Mihai P.S. , Kurtoğlu İ.Z., Er A., "Experimental infections of Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescens in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) alevins", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.1, no.1, ss.7-11, 2014
Kayiş Ş., Balta F., Serezli R., Er A., "PARASITES ON DIFFERENT ORNAMENTAL FISH SPECIES IN TURKEY", Journal of FisheriesSciences.com, cilt.7, ss.114-120, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Balta F., Dengiz Balta Z. , Kayiş Ş., Kurtoğlu İ.Z., İpek Z.Z., Er A., et al.,"Gökkuşağı Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’da Görülen Gaz Kabarcığı Haastalığı Üzerine Bir Çalışma. ", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.132-
Balta F., Dengiz Balta Z. , Er A., İpek Z.Z., Kayiş Ş., "Alabalık Yavrularında Görülen Hexamitozisin Tanı ve Tedavisi", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, - , ss.44s-
Balta F., Dengiz Balta Z. , Kayiş Ş., İpek Z.Z., Er A., "Doğu Karadeniz’de Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’da Görülen Vibrio Enfeksiyonu ve Tedavisi", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyum, ELAZIĞ, TÜRKIYE, - , ss.118-
Kayiş Ş., Er A., Balta F., İpek Z.Z., "Farklı Protozoan Parazitler ile Enfeste Olmuş Çoruh Alabalığı (Salmo coruhensis)’nda Formalin Tedavisi", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, - , ss.35s-
Er A. , Kayiş Ş. , Kaçar Z.Z. , Balta F. , "Türkiye' nin Doğu Karadeniz Kıyılarında Yayılım Gösteren Nerocila spp.'nin Konakçı Hassasiyetinin Belirlenmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.138-138
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi