Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 2006-2010
YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans, "Diospyros kaki Yaprak ve Meyve Özütlerinin Gram (+) Replikatif DNA Polimeraz (PolC) Üzerine İnhibisyonunun Araştırılması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Mayıs, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi