Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Baytaşoğlu H. , Gözler A.M., "Seasonal Changes of Malacostraca (Crustacea) Fauna of the Upper CoruhRiver Basin (Bayburt Province, Turkey) and its Ecological Characteristics", TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, vol.18, pp.1-9, 2018 (Link)
Bascinar N.S., Gözler A.M., Sahin C., Eruz C., Tolun L., Agirbas E., et al., "The impact assessment of cage aquaculture on benthic communities along the south eastern Black Sea", IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, vol.13, pp.719-738, 2014
Kopuz U., Kirkim F., Agirbas E., Gözler A.M., "NEW RECORDS OF TWO SPECIES OF GNATHIID ISOPODS, PARAGNATHIA FORMICA (HESSE, 1864) AND GNATHIA MAXILLARIS (MONTAGU, 1804) (ISOPODA, GNATHIIDAE) FROM THE BLACK SEA", CRUSTACEANA, vol.84, pp.1719-1725, 2011
Gözler A.M., Engin S., Turan D., Şahin C., "Age, growth and fecundity of the Turkish Brook Lamprey, Eudontomyzon lanceolata (Kux & Steiner, 1972), in north-eastern Turkey (Petromyzontiformes: Petromyzontidae)", ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST, vol.52, pp.57-61, 2011
Akin S., Şahin C., Verep B., Turan D., Gözler A.M., Bozkurt A., et al., "Feeding habits of introduced European perch (Perca fluviatilis) in an impounded large river system in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.4293-4307, 2011
Akin S., Şahin C., Turan D., Gözler A.M., Verep B., Bozkurt A., et al., "EFFECTS OF PRESERVATION METHODS ON THE delta C-13 AND delta N-15 SIGNATURES IN MUSCLE TISSUES OF TWO FRESHWATER FISH SPECIES", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.20, pp.2419-2426, 2011
Kalayci F., Samsun S., Şahin C., Samsun O., Gözler A.M., "Comparison of biological characteristics of the horse Mackerel (Trachurus trachurus L. 1758) which caught of different fishing gears in the Southern Black Sea (Turkey)", INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES, vol.39, pp.43-48, 2010
Gözler A.M., Kopuz U., Agirbas E., "Seasonal changes of invertebrate fauna associated with Cystoseira barbata facies of Southeastern Black Sea coast", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, pp.8852-8859, 2010
Şahin C., Kasapoglu N., Gözler A.M., Kalayci F., Hacimurtazaoglu N., Mutlu C., "Age, Growth, and Gonadosomatic Index (GSI) of Mediterranean Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) in the Eastern Black Sea", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.33, pp.157-167, 2009
Gözler A.M., Ağirbaş E., Şahin C., "Spatial and Temporal Distribution of Nereidae (Polychaeta: Annelida) along the Coast of the Turkish Eastern Black Sea in the Upper-Infralittoral Zone", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.229-234, 2009
Şahin C., Emiral H., Okumus I., Gözler A.M., Kalayci F., Hacimurtezaoglu N., "The Benthic Exotic Species of the Black Sea: Blood Cockle (Anadara inaequivalvis, Bruguiere, 1789: Bivalve) and Rapa Whelk (Rapana thomasiana, Crosse, 1861: Mollusc)", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.240-245, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin C., Hacimurtezaoğlu N., Gözler A.M., Kalayci F., Ağirbaş E., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Gırgır Ağlarında Hedef Dışı Av Kompozisyonunun Araştırılması Üzerine Bir Ön Çalışma", e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.2, ss.677-683, 2008
Ağirbaş E., Gözler A.M., Şahin C., Hacimurtazaoglu N., "Doğu Karadeniz’de Dağılım Gösteren Ulva Fasiesi’nin Poliket Faunası,” Journal of Fisheries Sciences", Journal of Fisheries Sciences, cilt.2, ss.427-431, 2008
Ağirbaş E., Gözler A.M., Şahin C., "Doğu Karadeniz’de Dağılım Gözsteren Ulva Fasiesiesi’nin Poliket Faunası,", e-Journal of FisheriesSciences.com (elektronik), cilt.2, ss.427-431, 2008
Engin S., Seyhan K. , Gözler A.M., Dalgiç G., "Doğu Karadeniz Liman Yapılarındaki Balık Çeşitliliği ve Dağılımı", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.2, ss.115-119, 2004
Şahin C., Hacimurtezaoglu N., Gözler A.M., Kasapoglu N., "Av Sezonunda Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus, L., 1758) Populasyonunun Yapısı", Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.497-503, 2003 (Link)
Çiloğlu E. , Şahin C., Gözler A.M., Verep B., "Mezgit Balığının (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Doğu Karadeniz Sahillerinde Vertikal Dağılımı ve Toplam Av İçindeki Oranı", E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.19, ss.303-309, 2002 (Link)
Gözler A.M., Tarkan A.N. , "Reproductive biology of Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) in Çardak Lagoon, Dardanelles Strait", Turkish Journal of Marine Sciences,, cilt.6, ss.175-198, 2000
Gözler A.M., Şen D., "Cip Balık Üretim tesisinde Bulunan Chronomidae (Diptera) larvalarının Mevsimsel Dağılımı", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Su Ürünleri Dergisi, cilt.9, ss.170-177, 1992 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gözler A.M., Baytaşoğlu H. , Mazlum R.E., Şahin C. , Çiloğlu E. , "Sucul Omurgasızlarda Yaş Yayin Metodları", 19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.8-8
Gözler A.M., Bascinar N.S., Fidan D., "Invertebrates Fauna of River Discharge Area in the Southeastern Black Sea During Summer", ECOLOGY 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.193-193
Gözler A.M., Özkan Ulusal M., "A Comparatıve Analysıs of Trabzon Fısh Market Records Between 2009 and 2013 Ahmet Mutlu", 2nd Internatıonal Conference Oncıvıl And Envıronmental Engıneerıng, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1439-1439 (Link)
Bascinar N.S., Gözler A.M., Jafarova E.E. , Erbay ,.M. , Aytan Ü. , Akpınar Ö.İ. , et al., "Quantitative Distribution of Macro-Zoobenthic Communities Along the Southeastern Black Sea Coast ", Ecology Symposium 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.-, no.-, pp.726--726
Bascinar N.S., Gözler A.M., Erbay ,.M. , Jafarova E.E. , Akpınar Ö.İ. , Atılgan E., et al., "Diversity of Marine Macro-Zoobenthic Communities at Southeastern Black Sea (Ordu-Hopa) in Spring", Ecology Symposium 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.-, no.-, pp.-120--120
Bascinar N.S., Atılgan E., Aytan Ü. , Jafarova E.E. , Gözler A.M., Erbay ,.M. , et al.,"Changes of Soft Bottom Macrozoobenthic Diversity with Depth in the Southeastern Black Sea", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity , Minks, BEYAZ RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, vol.-, no.-, pp.511-511
Akin S., Şahin C. , Turan D. , Verep B. , Bozkurt A., Çelik K., et al., "Aşağı Yeşilırmak Nehri Havzasının Balık Topluluk Yapısının Çevresel Parametreler İle Değişimi", 19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.42-42
Bascinar N.S., Zengin B., Akpınar Ö.İ. , Atılgan E., Gözler A.M., Jafarova E.E. , et al.,"Doğu Karadeniz (Samsun-Hopa) Kıyılarında Bentik Ekolojik Kalite", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, cilt.-, no.-, ss.355-355
Bascinar N.S., Gözler A.M., Erbay ,.M. , Atilgan E. , Misir S. , Aytan Ü., "*Soft-Bottom Macro-Zoobenthic Diversity of the South Eastern Black Sea (Samsun) in Spring", MACODESU 2015,Marine Coastal Development Sustainability, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.212-212
Bascinar N.S., Gözler A.M., Kopuz U., Erbay ,.M. , Misir S. , "Biological Diversity of Marine Macro-zoobentic Communities and ecological Quality and Southeastern Black Sea (Samsun) in Spring Season", Regional Workshop Black Sea Marine Ecosystems and Fisheries, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2015, pp.21-21
Gözler A.M., Ağirbaş E., Kopuz U., "Occurrence of acanthochitona crinite (Pennant, 1777) (Mollusca: Polyplacophora) from the Black Sea Coast of Turkey", MACODESU 2015,Marine Coastal Development Sustainability, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.104-104
Gözler A.M., Akin S., "Yeşilırmak Nehri Makrobentik Omurgasız Faunasının Mevsimsel Değişimi", 18.ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.75-75
Gözler A.M., Ağirbaş E., Kopuz U., "Mollusca Fauna Inhabiting Hard Substrate Assemblages Along the Southern Black Sea Coast ", "FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.441-441
Bascinar N.S., Özcan Akpinar İ., Erbay ,.M. , Atilgan E. , Zenggn B., Misir S. , et al., "Seasonal Distribution of Polychaeta in the Black Sea (Samsun) Coastal Zone ", "FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.383-383
Turan D., Gözler A., Kaya C., Bayçelebi E., "Fırtına Deresi Balık Faunası", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.1-1
Gözler A.M., Kirkim F., Kopuz U., "Türkiye'nin Orta ve Batı Karadeniz kıyıları Sert zemin Isopoda (Crustacea) Faunası", 17.ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, İZMİR, TÜRKIYE, 3 Ekim - 6 Eylül 2013, ss.233-233
Gözler A.M., Ağirbaş E., Aytan Ü., "Güneydoğu Karadeniz Makrobentik Omurgasız Çeşitliliği", Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2012, cilt.-, no.-, ss.106-- (Link)
Ağirbaş E., Aytan Ü., Gözler A.M., Engin S., "Güneydoğu Karadeniz kıyısal ekosistemi poliket faunası", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları 8. Ulusal Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 27 Nisan - 1 Mayıs 2011, cilt.-, no.-, ss.695-703 (Link)
Gözler A.M., Aytan Ü., Şensoy F.N. , Rakıcı G., Şahin C., "Doğu Karadeniz Yumuşak Zemininde Meiobentik Grupların Mevsimsel Dağılım", FABA 2011, SAMSUN, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2011, cilt.-, no.-, ss.18-- (Link)
Gözler A.M., Turan D., Engin S., Ağirbaş E., Aytan Ü., "Nesli tükenme tehlikesi altındaki tür: Eudontomyzon lanceolata (Kux& Steiner, 1972)", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları 8. Ulusal Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 27 Nisan - 1 Mayıs 2010, cilt.2, no.-, ss.633-637 (Link)
Aytan Ü., Ağirbaş E., Gözler A.M., Engin S., "Türkiye’nin Doğu Karadeniz kıyıları Cystoseira barbata fasiesinin omurgasız faunası", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları 8. Ulusal Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 27 Nisan - 1 Mayıs 2010, cilt.-, no.-, ss.657-663 (Link)
Aytan Ü., Ağirbaş E., Gözler A.M., "Türkiye’nin Doğu Karadeniz kıyıları Isopoda (Craustacea) Faunası", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, cilt.-, no.-, ss.370-- (Link)
Ağirbaş E., Aytan Ü., Gözler A.M., "Doğu Karadeniz kıyısal ekosistemi Mytilaster lineatus fasiesinin omurgasız faunasının derinliğe bağlı dağılımı", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, cilt.-, no.-, ss.91-- (Link)
Gözler A.M., Şahin C., Hacimurtezaoğlu N., Ağirbaş E., "Doğukaradeniz?de Mezgit Balığının popülasyon Yapısı", XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4 Eylül - 7 Ekim 2007, ss.143-143
Gözler A.M., Engin S., Koral S., Şahin C., Ağirbaş E., "Doğu Karadeniz’de 2004 Yılı Avlanma Sezonunda Avlanan Pasifik Kefali (Mugil so-iuy Basilewski, 1855)’nin Bazı Populasyon Parametreleri", XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2007, ss.12-12
Atasaral Şahin Ş. , Gözler A.M., Okumus I., ""Gametogenic Cycle, Settlement and Growth of Mussel (Mytilus galloprovincialis, Lam., 1819) In Southeastern Black Sea ", Sea The 1st Biannual Scientific Conference.,Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond, Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2006, pp.596-607
Gözler A.M., Engin S., "Fish Diversity Of Rocky Shore In The Eastern Black Sea", International symposium of Fisheries and Zoology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Ekim 2003, pp.251-253
Gözler A.M., Ciloglu E., Şahin C., Engin S., "Doğu Karadeniz’deki Kaya Balıklarından Neogobius melanostomus (Pallas,1811) ‘un Bazı Populasyon Parametreleri Üzerine Bir Araştırma", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2003, ss.281-285
Ciloglu E., Şahin C., Gözler A.M., Engin S., "2002-2003 Avcılık Sezonunda, Doğu Karadeniz Gırgır Teknelerinin Birim Av Gücü (CPUE)", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2003, ss.25-25
Gözler A.M., Engin S., Ciloglu E., Şahin C., "Deniz Salyangozlarından Patella caerula L.1758’in Doğu Karadeniz Kıyılarında Et verimi ve Birey sayısının Mevsimsel Değişimi", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2003, ss.281-285
Şahin C., Ciloglu E., Gözler A.M., Verep B., İmamoğlu H.O., "Doğu Karadeniz’deki Hamsi (Engraulis encrasicolus, L., 1785) Populasyonunda Son Yıllardaki Değişimler", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2003, ss.456-462
DİĞER YAYINLAR
Gözler A.M., "Yetiştirici Rehberi", Ders Notu, ss.91-98, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi