Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Samsun-Hopa Arası Infralittoral Zonda Bentik Ekolojik Kalitenin İzlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSUD/2018/B/P-03/2i, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyıları Makro Bentik Omurgasız Çeşitliliği ve Ekolojik Kalite Değerlerinin Mevsimsel Değişimi", TÜBITAK Projesi, 1001, Yönetici, Devam Ediyor
"Artvin İli Bazı Akarsularının Amphipoda Faunası ve Fiziko-kimyasal özellikleri.", BAP Diğer, 2015.53007.103.03.03, Yönetici, 2016
"Çoruh Havzası Malacostraca (Crustacea) Faunası Ve Ekolojik Özellikleri", TÜBITAK Projesi, 114Y805, Yönetici, 2016
"Orta ve Doğu Karadeniz’de Karasal Kaynaklı Kirleticilerin Kıyı ve Deniz Ekosistemine Etkilerinin Araştırılması projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜD/2012/09/02/03, Araştırmacı, 2017
"Güney Karadeniz Kriptobentik ve Epibentik Ihtiyofaunanın Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 112 P 924, Araştırmacı, 2016
"Doğu Karadeniz Kıyılarının Ekolojik Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Bentik Omurgasız Organizmaların Tür Çeşitliliği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜD/13/A11/P-, Araştırmacı, 2017
"Karadeniz Türkiye Kıyıları Kayalık Bölge Mollusk Faunası", BAP Arastırma Projesi, 2011.103.03.1, Yönetici, 2015
"Rize Artvin Kültür Balıkçılığı Teşvili ve Geliştirilmesi ", AB Destekli Diğer Projeler, DOKAPTR-90LDI245, , 2008
"Doğu Karadeniz’de Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina)’nı yaş, abuki gelişimi ve Üreme Periyodunun Tespiti", TÜBITAK Projesi, 106 O 256, Yönetici, 2008
"Araştırmacı Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosistemde Olan Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 106 G 094, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi