Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Demir A.İ., Şanli Y., "CEM DERGİSİ’NDE SUNULAN ALEVİLİK KAVRAM, KAYNAK VE TARİHİ", e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.163-232, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Demir A.İ., Şanlı Y., "Cem Dergisi’nde Sunulan Alevilik Kavram Kaynak ve Tarihi", e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.167-238, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Demir A., Usburak P., "Mezhepler Tarihi Akademik Makaleler Bibliyografyası", e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.141-208, 2012 (Link)
Demir A., Kaba G., "Mezhepler Tarihi Akademik Yayınlar Bibliyografyası", e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.185-254, 2011 (Link)
Demir A., "Cem Dergisi’nin Bakış Açısıyla Kerbelâ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.179-224, 2011 (Özet) (Abstract)
Demir A., "İmamiyye Şi’ası’nda İmamın Yetkilerinin Fakihlerce Devralınma Süreci", e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.43-75, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Demir A., "İbnu'l-Mutahhar el-Hillî'ye Göre İmamet", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.85-102, 2003 (Link) (Özet) (Abstract)
Demir A., "İsna ‘Aşeriyye’de İmamın Otoritesi", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.109-125, 2003 (Link) (Özet) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demir A.İ., "İmamiyye Şiasında İmam ve Toplum", STS, RİZE, 2017
Demir A.İ., Kesici A.İ., Ed., "Tevfik İleri Sempozyumu", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karakalem Yayınları, ANKARA, 2016 (Link)
Demir A.İ., "Bir Cumhuriyet Aydını Olarak M. Şemsettin Günaltay", Bir Din Aydını Profili M. Şemsettin Günaltay, Mesut İnan; Fatih Kandemir; Ömer Aslan, Ed., Rağbet Yayınları, İSTANBUL, ss.57-98, 2016 (Link)
Demir A.İ., "Klasik Dönem Mezhepler Tarihi Kaynaklarının Objektifliği", STS, RİZE, 2011
Demir A.İ., Ed., "Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2010 (Link)
Demir A.İ., "İmamiyye Şiasında Dini Otorite", Dini Otorite, Ahmet İshak DEMİR, Ed., Ensar Nesriyat, İSTANBUL, ss.295-355, 2006 (Link)
Demir A.İ., "Dini Otorite", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2006 (Link)
Demir A.İ., "Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslam'a Bakışı", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2004 (Link)
Demir A.İ., "İkbal'in Düşüncesinde İrade Hürriyeti ve Kader", İkbal'in Düşünce Dünyası, Ahmet ALBAYRAK, Ed., İnsan Yayınları, İSTANBUL, ss.91-106, 2004 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi