Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :1968 yilinda Rize/Çayeli/Armutlu Köyü'nde dogmusum.  Ilk (1979) ve orta okulu (1983) ayni yerde, lise ögrenimimi ise Beylerbeyi Lisesi'nde (Istanbul-1986) tamamladim. Ayni yil girdigim Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi'nden 1991 yilinda mezun oldum. 1993 yilinda ayni fakültede Kelam Anabilim dalinda yüksek lisansimi, 2000 yilinda da doktorami tamamladim. 1995 yilinda KTÜ Rize Ilahiyat Fakültesi Islam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dali'na Arastirma Görevlisi olarak atandim. Ocak 2001'de ayni anabilim dalinda Yardimci Doçent unvaniyla ögretim üyeligine atandim. 2004 - 2005 arasinda Dekan Yardimciligi görevinde bulundum. 2007 - 2010 arasinda Ardesen Meslek Yüksekokulu müdürlügü yaptim. 2011 - 2013 Bilgi Islemden Sorumlu Rektör Danismanligi görevinde bulundum. 21 Haziran 2012 tarihi itibariyla doçent oldum.
2012 - 2015 dekan yardimciligi yaptim. 2016 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü oldum. 2017 yılında profesör oldum.
Biography (EN) :I was born in 1968 in Rize Cayeli district of Armutlu village. I finished the first (1979) and secondary school (1983) in the same environment and high school education in Beylerbeyi High School (Istanbul, 1986). I graduated from Marmara University Faculty of Theology in 1991.
In 1993, in the same faculty in the Department of Theology my graduate studies, I completed a doctorate in 2000.
KTU Faculty of Theology in 1995 Rize Islamic Sects Department was appointed as Research Officer.
In January 2001, in the same branch and faculty became Assistant Professor.
2004 - 2005 between the Vice Dean, I found the task.
2007 - 2010 between the Directorate of Vocational Ardesen I did.
2011 - 2013 I found the Vice Chancellor for Information Processing Consultancy my duty.
As of June 21, 2012, I became an associate professor.
2012 - 2015 I made a vice dean. In 2016 I became the director of the institute of social sciences. 2017 I became professor.
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :İslam Mezhepleri, İslam İnançları
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Islamic Sects, Islamic Beliefs
Research Areas :Mezhepler Tarihçisi Olarak İbn Haldun
Current Research Activities :

Ibn Haldun as a Islamic Sects Scholar.

TEMEL ESERLER
Demir A.İ., "Klasik Dönem Mezhepler Tarihi Kaynaklarının Objektifliği", STS, RİZE, 2011
Demir A.İ., "Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslam'a Bakışı", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2004
Demir A., "Cem Dergisi’nin Bakış Açısıyla Kerbelâ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.179-224, 2011
Demir A., Kaba G., "Mezhepler Tarihi Akademik Yayınlar Bibliyografyası", e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.185-254, 2011
Demir A., Usburak P., "Mezhepler Tarihi Akademik Makaleler Bibliyografyası", e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.141-208, 2012

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi