Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / KELAM, 1993-2000
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, 1991-1993
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, , 1986-1991
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslam'a Bakışı", MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KELAM Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, "Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlham", MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KELAM Ağustos, 1993.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Arapça, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi