Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2012 - 2017
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2001 - 2012
Arş.Gör.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2000 - 2001
Arş.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 1995 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Enstitü Müdürü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 02.02.2016 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 02.02.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, , 05.07.2013 - 19.03.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, , 15.06.2013 - 23.09.2017
Akademik Kurul Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, , 01.08.2012 - 01.08.2015
Senato Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, , 01.07.2012 - 01.07.2015
MYO Müdürü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ARDEŞEN MYO, , 27.07.2007 - 01.08.2010
Dekan Yardımcısı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, , 10.09.2004 - 10.12.2005
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, , 01.01.2001 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ, Lisans, 2017-2018
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE İMAMİYYE ŞİASI, Yüksek Lisans, 2016-2017
TÜRKİYE'DE DİNİ AKIMLAR, Lisans, 2016-2017
ARAPÇA-2, Lisans, 2016-2017
MEZHEPLERİN DOĞUŞUNU HAZIRLAYAN SEBEPLER, Yüksek Lisans, 2016-2017
İTİKADİ MEZHEPLERDEN SEÇME METİNLER, Doktora, 2016-2017
MEZHEPLER TARİHİ KLASİK METİNLERİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE İMAMİYYE ŞİASI, Yüksek Lisans, 2015-2016
TÜRKİYE'DE DİNİ AKIMLAR, Lisans, 2015-2016
MEZHEPLER TARİHİ, Lisans, 2015-2016
ARAPÇA-2, Lisans, 2015-2016
İslam Mezhepleri Tarihi, Lisans, 2015-2016
ARAPÇA-1, Lisans, 2015-2016
Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
İtikadi Mezheplerden Seçme Metinler, Doktora, 2015-2016
Mezheplerin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler, Yüksek Lisans, 2015-2016
Tarihte ve Günümüzde İmamiyye Şiası, Yüksek Lisans, 2014-2015
İtikadi Mezheplerden Seçme Metinler, Doktora, 2014-2015
MESLEKİ BİLGİSAYAR, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, C.Topal, "Bakıllani'ye Göre Hıristiyanlıkta Uluhiyet Anlayışı", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2011.
Yüksek Lisans, Y.Şanli, "Cem Dergisi'nde Sunulan Alevilik", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2005.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Öğretim elemanı alımı, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, Ocak, 2017
Tez Savunma, YL Tez Sınavı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Ocak, 2017
Tez Savunma, Doktora Yeterlilik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyeliği, RTEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyeliği, Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2015
Tez Savunma, Tez Savurma Jürisi, RTEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2012
Tez Savunma, Tez Savurma Jürisi, RTEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez Savurma Jürisi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2002
Tez Savunma, Tez Savurma Jürisi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2002
Tez Savunma, Tez Savurma Jürisi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2001
Tez Savunma, Tez Savurma Jürisi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2001
GÖRSEL ETKİNLİKLER
TV Programı , Diğer, 23.01.2008 - 23.01.2008
TV Programı , Diğer, 01.12.2005 - 01.12.2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi