Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, , 01.02.2012 - 01.04.2014
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, Yardimci Editör, 01.01.2008 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, Sivas, Ekim 2017
DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR ve DEİZM SEMPOZYUMU, Van, Mayıs 2017
3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Sevilla, Mayıs 2017
ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU, Gaziantep, Mayıs 2016
İlahiyat Fakültelerinin ve İmam-Hatip Okullarının Kurucusu M. Şemsettin Günaltay Sempozyumu, Erzincan, Ekim 2015
Nübüvvet ve Medeniyet Sempozyumu, K.Maraş, Mayıs 2015
İnanç ve Ahlak Sempozyumu, Adana, Mayıs 2014
Halkın Sorunları Bağlamında Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2013
Kelam İlmi Açısından Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu, Malatya, Mayıs 2012
Kur'an Kelamı Kimlik ve Hakikat Olarak İslam Sempozyumu, Isparta, Mayıs 2011
Uluslararası Prof. Muhammed b. Tavit et-Tanci Sempozyumu, Ankara, Ekim 2011
Semavi Dinlerde Hz. İbrahim Sempozyumu, Ş.Urfa, Nisan 2010
Kelamcılara Göre Kur'an'daki Diğer Dinler Sempozyumu, Samsun, Haziran 2009
İslâm'da Ahiret İnancı Sempozyumu, Sivas, Haziran 2007
İslam'da Peygamber İnancı, Diyarbakır, Eylül 2006
Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları, Sakarya, Eylül 2005
Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri, Elazığ, Eylül 2004
Bir Kelam Problemi Olarak Dini Otorite, Rize, Eylül 2003
Mezhepler Tarihi Medodoloji Çalıştayı, İstanbul, Eylül 2003
Bir Kelâm Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi, Çorum, Eylül 2002
Günümüz İnanç Problemleri Sempozyum, Erzurum, Eylül 2001
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2018
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Cumhiriyet İlahiyat Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Din ve Şiddet Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Ekim 2005
Kelam İlmi Açısından Dini Otorite Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Eylül 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi