Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modelinde akciğer hasarının önlenmesinde resveratrolün rolü", BAP Arastırma Projesi, TSA-2018-884, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ratlarda 2100 MHz eletromağnetik alana maruz kalmanın böbrek üzerine etkisi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-787, Araştırmacı, 2018
"Koenzim Q10un Sıçanlarda Oluşturulan Kıkırdak Defekti Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-727, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gebelik hipertansiyonunda (preeklempsi ) inflematuar sitokinlerin (relaxin, apelin 36, apelin 13, Anjiyotensin II (A II), high sensitive CRP, IL(İnterleukin) 6, IL17, IL37, IL 1 B, Serum amyloid A(SAA)) rölü", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-785, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ratlara farklı Magnetik Rezonans kontrast ajanların uygulamanın testisteki etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-559, Araştırmacı, 2017
"Likapa ekstresinin ratlarda cisplatin nefrotoksisite üzerine koruyucu etkisi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-547, Araştırmacı, 2017
"Çay üzümü ekstresinin başboyun radyoterapisinde retina ve lakrimal bez üzerine koruyucu etkisi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-562, Araştırmacı, 2018
"İdrar Örneklerinde Trityum Analizi", TÜBITAK Projesi, 214S221, Araştırmacı, 2016
"1800 MHz Elektromanyetik Alanın Parotis Bez Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.106.02.05, Araştırmacı, 2018
"Sırt Yayla (Kaçkar/Rize) Organik Dere Balının Astım Hastalığında Kullanımı, Yörenin Nektarlı Bitki Florası ve Polen Analizi", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.03.01, Araştırmacı, 2017
"Rize İlindeki Yerel Meyve Türlerinin Seleksiyon Islahı Ve Tescili", BAP Diğer, 2012.101.14.1, Araştırmacı, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi