Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bakoğlu A. , Kokten K., Kilic O., "Seed fatty acid composition of some Fabaceae taxa from Turkey, a chemotaxonomic approach", PROGRESS IN NUTRİTİON, vol.19, pp.86-91, 2017 (Link)
Ufuk K., Bakoğlu A. , Halit T., Kağan K., Hava Şeyma Y., "Prediction of dry matter accumulation in bitter vetch", LEGUME RESEARCH, no.6, pp.1038-1045, 2017 (Link)
Bakoğlu A. , Celik S., Kokten K., Kilic O., "Examination of plant length, dry stem and dry leaf weight of bitter vetch [Vicia ervilia (L.) WilId.] with some non-linear growth models", LEGUME RESEARCH, vol.39, pp.533-542, 2016 (Link)
Bakoğlu A. , Celik S., Kokten K., "Analysis of some plant measures of narbon vetch (Vicia narbonensis L.) effecting plant length using path analysis", LEGUME RESEARCH, vol.39, pp.755-761, 2016 (Link)
Bakoğlu A. , Kilic O., Kokten K., "Fatty Acid Composition of the Leaves of Some Salvia Taxa from Turkey", CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.52, pp.676-678, 2016 (Link)
Karadavut U., Yildiz S., Kokten K., Bakoğlu A. , "Relationships between fertilizer application and nutritional values of plants in natural pastures", RANGE MANAGEMENT AND AGROFORESTRY, vol.36, pp.13-18, 2015 (Link)
Kokten K., Bakoğlu A. , Kocak A., Bagci E., Akcura M., Kaplan M., "CHEMICAL COMPOSITION OF THE SEEDS OF SOME Medicago SPECIES", CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.47, pp.619-621, 2011 (Link)
Kokten K., Kocak A., Kaplan M., Akcura M., Bakoğlu A. , Bagci E., "Tannin, Protein Contents and Fatty Acid Composition of the Seeds of Some Trifolium L. species from Turkey", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.6, pp.88-95, 2011 (Link)
Kocak A., Kokten K., Bagci E., Akcura M., Hayta S., Bakoğlu A. , et al., "Chemical analyses of the seeds of some forage legumes from Turkey. A chemotaxonomic approach", GRASAS Y ACEITES, vol.62, pp.383-388, 2011 (Link)
Kokten K., Karakoy T., Bakoğlu A. , Akcura M., "Determination of salinity tolerance of some lentil (Lens culinaris M.) varieties", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.140-143, 2010 (Link)
Bakoğlu A. , Bagci E., Kocak A., Yuce E., "Fatty Acid Composition of Some Medicago L. (Fabaceae) Species From Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, pp.651-656, 2010 (Link)
Karadavut U., Palta C., Kokten K., Bakoğlu A. , "Comparative Study on Some Non-linear Growth Models Describing Leaf Growth of Maize", INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.12, pp.227-230, 2010 (Link)
Ciftci H., Ozkaya A., Cevrimli B.S., Bakoğlu A. , "Levels of Fat-Soluble Vitamins in Some Foods", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, pp.1251-1256, 2010 (Link)
Kocak A., Bagci E., Bakoğlu A. , "Chemical Composition of Essential Oils of Achillea teretifolia Willd. and A-millefolium L. subsp millefolium Growing in Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, pp.3653-3658, 2010 (Link)
Kavurmaci Z., Karadavut U., Kokten K., Bakoğlu A. , "Determining Critical Period of Weed-crop Competition in Faba Bean (Vicia faba)", INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.12, pp.318-320, 2010 (Link)
Bakoğlu A. , Bagci E., Ciftci H., "Fatty acids, protein contents and metal composition of some feed crops from Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.7, pp.343-346, 2009 (Link)
Bakoğlu A. , Bagci E., Erkovan H.I., Koc A., Kocak A., "Seed stocks of grazed and ungrazed rangelands on Palandoken Mountains of Eastern Anatolia", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.7, pp.674-678, 2009 (Link)
Bakoğlu A. , Koc A., Gökkuş A., "Variation in biomass and chemical composition of dominant rangeland plants during the growing season: II. Changes in chemical composition", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.23, pp.495-508, 1999 (Link)
Bakoğlu A. , Koc A., Gökkuş A., "Variation in biomass and chemical composition of dominant rangeland plants during the growing season 1. changes in biomass, root/shoot ratio, stem, leaf, flower ratios", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.23, pp.487-494, 1999 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çatal M.İ., Bakoğlu A. , "In vitro regeneration techniques in the grass pea (Lathyrus sativus L.) plant", Eurasian Journal of Forest Science, vol.6, pp.56-62, 2018 (Link)
Bakoğlu A. , Kilic O., Demir İ., "Agricultural Properties of Some Lines and Varietes of Common Vetch from Bingöl (Eastern Anatoila)", Analytical Chemistry Letters, vol.7, pp.545-555, 2017 (Link)
Bakoğlu A. , Kokten K., Kilic O., "Yield and Nutritive Value of Common Vetch (Vicia sativa L.) Lines and Varieties", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Der, no.1, ss.33-37, 2016 (Link)
Bakoğlu A. , Kilic O., Kokten K., "Seed Fatty Acid Composition of Some Medicago L. and Melilotus L. (Fabaceae) Taxa From Turkey", Analytical Chemistry Letters, no.2, pp.174-180, 2016 (Link)
Bakoğlu A. , Kutlu M.A., Bengü A.Ş., "Bingöl İlinde Arıların Yoğun Olarak Konakladıkları Alanlarda Üretilen Ballarda Bulunan Polenlerin Tespiti", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Der, no.3, ss.348-353, 2014 (Link)
Bakoğlu A. , Kokten K., Kavurmaci Z., "Tannin, Protein Contents And Fatty Acid Compositions of Silene compacta Fische Seeds From Bingöl, Turkey", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , no.4, ss.441-444, 2014 (Link)
Celik S., Erdoğan O., Bakoğlu A. , Bardak A., "Pamukta Verticillium Solgunluğunun Verime Etkisinin Regresyon Modeliyle İncelenmesi", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Der, no.3, ss.390-397, 2014 (Link)
Bakoğlu A. , "Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi", TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ, no.2, ss.75-80, 2011
Kokten K., Bakoğlu A. , "Elazığ Koşullarında Mürdümük (Lathhyrus sativus L.)’te Farklı Sıra Arasının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi", B.Ü. Türk Doğa ve Fen.Der, cilt.1, no.1, ss.37-42, 2011 (Link)
Bakoğlu A. , Kokten K., "Elazığ Koşullarında Burçakta (Vicia ervilia (L.) Willd.) Farklı Sıra Aralığının Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.1, ss.7-12, 2009
Bakoğlu A. , "Elazığ Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-6, 2009 (Link)
Bakoğlu A. , Kutlu M.A., "Bingöl Sulu Şartlarında Yetişen Arı otu (Phaselia tanecetifolia BENNTHAM)'na Uygulanan Değişik Sıra Aralığının Bazı Tarımsal Özelliklere ve Arı Merası Olarak Kullanılmasına Etkisi Üzerine Bir Araştırm", Uludağ Arıcılık Dergisi, cilt.2006, no.1, ss.33-38, 2006 (Link)
Bakoğlu A. , Kutlu M.A., "Korunga'nın (Onobrychis sativa Lam.) Arıcılıktaki Önemi", Türkiye Kalkınma Vakfı Teknik Arıcılık Dergisi, cilt.1, no.87, ss.24-26, 2005
Bakoğlu A. , Ayçiçek M., "Elazığ Şartlarında Soya fasulyesinin (Glycine max. L.) Tarımsal Özellikleri Ve Tohum Verimi", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, no.1, ss.52-58, 2005
Bakoğlu A. , "Elazığ Şartlarında Nohut (Cicer arietinum L.)'ta Tohum Verimi ve Tarımsal Özellikler", F. Ü.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi , cilt.1, no.3, ss.178-181, 2005 (Link)
Kutlu M.A., Bakoğlu A. , Batmaz B., "Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programında Yetiştirilen Farklı Yaşlardaki Ana Arıların (Apis mellifera L.) Koloni Performansları", F. Ü.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi , cilt.1, no.1, ss.19-22, 2005 (Link)
Bakoğlu A. , Ayçiçek M., "Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinin Verim ve Verim öğeleri Üzerine Bir Araştırma", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, no.1, ss.107-113, 2005
Bakoğlu A. , "Bazı Toprak ve Bitki Örtüsü Özellikleri Arasındaki İlişkiler", F. Ü.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, , cilt.3, no.1, ss.98-105, 2004 (Link)
Bakoğlu A. , Kutlu M.A., "Arı Otunun Bingöl Yöresinde Arı Merası Olarak Kullanılma Olanakları", Teknik Arıcılık, , cilt.8, no.1, ss.8-10, 2004
Bakoğlu A. , "Farklı Oranlarda Ekilen Adi Fiğ (Vicia sativa) Ve Arpa (Hordeum vulgare) Karışımlarında Biyolojik Verim Ve Arazi Kullanım Etkinliğinin Belirlenm", F. Ü.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, , cilt.1, no.2, ss.44-48, 2004 (Link)
Bakoğlu A. , "Orman-Mera İlişkisi", F. Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, no.1, ss.88-93, 2004 (Link)
Bakoğlu A. , "Bingöl ve Elazığ İllerinde Tarımsal Yapı", Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, no.3, ss.138-143, 2004 (Link)
Bakoğlu A. , Koc A., "Otlatılan Ve Korunan İki Farklı Mera Kesiminin Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Karşılaştırılması. I. Bitki Örtüsü Özelliklerinin Karşılaştırılması", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, no.1, ss.37-47, 2002
Bakoğlu A. , Gökkuş A., "Otlatılan Ve Korunan İki Farklı Mera Kesiminin Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Karşılaştırılması II. Toprak Özelliklerinin Karşılaştırılması", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, no.1, ss.49-57, 2002
Bakoğlu A. , Memiş A., "Farklı Oranlarda Ekilen Adi Fiğ Ve Arpa Karışımlarında Tohum Verimi Ve Bazı Özelliklerin Belirlenmesi", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, no.1, ss.29-35, 2002
Bakoğlu A. , Koc A., Gökkuş A., "Erzurum Yöresi Çayır Ve Meralarındaki Yaygın Bitki Türlerinin Ömür Uzunluğu, Çiçeklenmeye Başlama Tarihi Ve Ot Kalitesi İle İlgili Bazı Özellikleri", Tr. J. of Agriculture and Foresty, no.4, pp.951-957, 1999 (Link)
Gökkuş A., Koc A., Bakoğlu A. , "Otlak Ayrığının Bazı Morfolojik, Agronomik Ve Kimyasal Özelliklerinin Zamana, Bitki Boyuna Ve Toprak Üstü Biomasına Bağlı Olarak Değişimi", Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.1, no.1, ss.49-62, 1997 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çatal M.İ., Bakoğlu A. , "In vitro regeneration techniques in the grass pea (Lathyrus sativus L.) plant", 7th INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY CONGRESS, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.278-278 (Özet) (Abstract)
Bakoğlu A. , Kokten K., Kutlu M.A., "Bingöl Yöresinde Bal Arısı (Apis mellifera L.) İçin Önemli Olan Bitkilerin Tespiti, Ömür Uzunlukları ve Çiçeklenme Tarihleri", X. Tarla Bitkileri Kongresi,, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2013, cilt.1, no.1, ss.156-159
Bakoğlu A. , Kokten K., Kaplan M., Akcura M., Kavurmaci Z., "Bazı Tritikale Çeşit Ve Hatlarının Ot Verimleri Ve Ot Kaliteleri Üzerinde Araştırma", IX. Tarla Bitkileri Kongresi, , BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, cilt.1, no.1, ss.191-196
Bakoğlu A. , Kokten K., Karadavut U., "Bazı Adi Fiğ (Vicia Sativa L.) Hat ve Çeşitlerinin Bingöl Kuru Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma”", 2. BİNGÖL SEMPOZYUMU, BİNGÖL, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 2010, cilt.1, no.1, ss.77-83
Bakoğlu A. , Kokten K., Karadavut U., "Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica Crantz) Hat ve Çeşitlerinin Bingöl Kuru Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma", 2. BİNGÖL SEMPOZYUMU, BİNGÖL, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 2010, cilt.2, no.1, ss.93-99
Bakoğlu A. , Koc A., Çomakli B. , Güven M., Menteşe Ö., Bilgili A., "Azot, Fosfor ve Kükürtle Gübrelemenin Ardahan Meralarının Verim Ve Tür kompozisyonuna Etki", VI. Tarla Bitkileri Kongres, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, cilt.2, no.1, ss.757-761
Bakoğlu A. , Koc A., Çomakli B. , Menteşe Ö., Güven M., "Azot ve Fosforla Gübrelemenin Doğu Anadolu Yüksek Rakımlı Meralarının Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri", 5. Tarla Bitkileri Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 13-17 Eylül 2003, cilt.1, no.1, ss.276-280
Bakoğlu A. , Gökkuş A., Koc A., Çomakli B. , "Erzurum Meralarındaki Yaygın Bitki Türlerinin Boy Ağırlık Ve Otlamada Bırakılacak Anız Yüksekliğinin Zaman İçindeki Değişimi", IV. Tarla Bitkileri Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2001, cilt.1, no.1, ss.25-29
Bakoğlu A. , Gökkuş A., Koc A., Özaslan A., "Palandöken Meralarının Bazı Kesimlerinde Alınan Ot Örneklerinde Bazı Kimyasal Özelliklerin Otlatma Mevsimindeki Değişim", Int. Animal Nutrition Congress 2000, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2000, vol.1, no.1, pp.471-478 (Özet) (Abstract)
Bakoğlu A. , Koc A., Özaslan A., Erkovan H.I., "Erzurum Yöresi Mera Vejetasyonlarında Bulunan Korunganın Bazı Özellikleri", III. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.1, no.1, ss.251-255
Bakoğlu A. , Gökkuş A., Koc A., Çomakli B. , Menteşe Ö., "Erzurum Yöresi Meralarında Yaygın Bazı Bitki Türlerinin Yaprak Nispi Su Kapsamının Mukayesesi", III. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.1, no.1, ss.18-22
Bakoğlu A. , Koc A., Çomakli B. , Menteşe Ö., "Burçak’da Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Sıra Aralığı Ve Fosforun Etkisi", III. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 1999, cilt.1, no.1, ss.107-112
Bakoğlu A. , Tan M., Koc A., "Gazal Boynuzunda Toprak Üstü Bioması Ve Kimyasal Kompozisyonun Gelişme Çağı İçerisindeki Değişimi", II. Tarla Bitkileri Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 1997, cilt.1, no.1, ss.693-695
Bakoğlu A. , Gökkuş A., Koc A., "Bazı Adi Fiğ Hat Ve Çeşitlerinin Erzurum Sulu Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma", III. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, cilt.1, no.1, ss.674-678
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi