Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Adi Fiğ Vicia sativa l Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ", BAP Arastırma Projesi, 128-204-2014, Yönetici, 2015
"Bölgesel Turizmin Geliştirilmesi Kapsamında Fırat Üniversitesi Bünyesinde Botanik Parkın Kurulması", Diğer Projeler, Avrupa Birliği Proje-2006, Uzman, 2009
"Ardahan Çamlıçatak ve Erzurum Köşk Köyü Meralarının Rehabilitasyonu ve Uygun Amenajman Prensiplerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 9003, Araştırmacı, 2000
" Palandöken Dağında Otlatılan Ve Korunan İki Farklı Mera Kesiminin Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Karşılaştırılması ", BAP Doktora, 1996, Araştırmacı, 1999
"Bazı Mera Bitkilerinin Vejetasyon Periyodundaki Biomas ve Kimyasal Kompozisyonlarının Değişimi", BAP Y.Lisans, 9006, Araştırmacı, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi