Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güneş A. , "Türkiye’de İlahiyat Fakültesi Dergileri Dışında Yayınlanan Dergilerde Yer Alan Din Eğitimi Konulu Makaleler Üzerine Bir Analiz", DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.18, pp.175-200, 2018 (Link)
Güneş A. , "DİN EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ BAĞLAMINDA BİR ARADA YAŞAMA KÜLTÜRÜ ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.834-845, 2018 (Link) (Özet)
Güneş A. , "İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının Lisans Düzeyindeki Derslerde Yöntem ve Materyal Kullanma Durumları", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.65-87, 2018 (Link)
Güneş A. , "An Analysis on Articles about Religious Education in the Journals Published by Theology Faculties in Turkey", CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.22, pp.1537-1561, 2018
Güneş A. , "1924'ten 1950'ye Türkiye'de Din Eğitimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.1320-1327, 2018 (Link)
Güneş A. , "Cinsel İstismar Olgusu ve Mahremiyet Eğitimi", İnsan & Toplum, vol.7, pp.45-70, 2017 (Link)
Güneş A. , "Din Öğretiminin Yapılandırmacı Temelleri ve Yeni Bir Öğrenme-Öğretme Materyali Olarak Zihin Haritaları ", İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, pp.1488-1500, 2016 (Link)
Güneş A. , "MANEVİ-İNSANİ DEĞERLER EĞİLİM ÖLÇEĞİ (MİDÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.1354-1360, 2015 (Link)
Güneş A., "Dkab Dersinde Teknolojik Materyal Kullanımıve Dkab Öğretmenlerinin Teknolojik Materyal Kullanma Eğilimleri", Cumhuriyrt.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi , vol.XVI, pp.479-506, 2012 (Link)
Güneş A., "Hz.Peygamber'in Eğitimde Fiziksel Temas Yoluyla Duygusal İletişim Kurmasının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.XV, pp.235-253, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güneş A. , "Bir Ahlak Eğitimi Sorunu Olarak Cinsel İstismar ", Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.288-293
Güneş A. , "Postmodern Toplumda Mahremiyet Olgusundaki Değişimler ve Mahremiyet Eğitimi", ICES 2018 I. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences 9-11 Nisan 2018, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2018, pp.138-138
Güneş A. , "Toplumsal Bir Problem Olarak Kadına Şiddetin Kaynakları", ICES 2018 I. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2018, pp.137-137
Güneş A. , "İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretim Yöntem ve Materyali Kullanma Yeterlilikleri", Uluslararası Yüksek Din Öğretimi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.61-62
Güneş A. , "BARIŞ KARŞITI BIR OLGU OLARAK ŞİDDETİN DEĞERLERLE İLIŞKİSİ", II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU, Sarayevo, BOSNA HERSEK, 19-21 Mayıs 2016, vol.2, pp.253-267 (Link)
Güneş A. , "Constructivist Foundations of Religious Education and Mind Maps as a new Learning and Teaching Tool", 10 th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016) , RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.116-116 (Link)
Güneş A. , "Erken Çocukluk Döneminde Şiddet Tezahürleri ve Din Eğitimi Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Mart 2016, pp.683-689 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güneş A. , "Türkiye'de Yeni Bir Model Olarak Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık", Arı Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2019 (Link)
Güneş A. , "Din Eğitiminde Materyal Kullanımı", Din Eğitimi, "Dam H.", Ed., Lisans , İstanbul, ss.275-294, 2018 (Link)
Güneş A. , "Din Eğitimi Bilimi", İlahiyat Atlası, Bayramali Nazıroğlu Süleyman Turan H. Yusuf Acuner, Ed., Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.39-57, 2018 (Link)
Güneş A. , "Hz. Peygamber'in Duygusal İletişim Kurmada Fiziksel Temas Metodunu Kullanması", Eğitimci ve Tebliğci Hz. Peygamber, Adnan Demircan, Ed., Siyer Yayınları, İstanbul, ss.401-422, 2017 (Link)
Güneş A. , "Ebu Zer", Beyan Yayıları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Güneş A. , "Şiddet Din Eğitimi ve Değerler", Arı Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Güneş A., "Din Öğretimi Materyalleri", DEM (Değerler Eğitim Merkezi )Yayınevi, İSTANBUL, 2015 (Özet)
Acuner H.Y., Güneş A. , "DİN ve DİNLER ÖĞRENME ALANI", Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, TOSUN C.,MİZRAP P., Ed., Pegem A Yayıncılık, ANKARA, ss.79-104, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi