Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 18.10.2016 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Asos 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2018
ICES 2018 I.International Congress on New Horizons in Education and Social SienceI, İstanbul, Nisan 2018
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli, Rize, Kasım 2017
İmam Hatiplerde Müfredat ve Program Çeşitliliği/Din Öğretiminde Kalite Çalıştayları-3, Konya, Ocak 2017
YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Kasım 2017
III. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU, Sevilla, Mayıs 2017
10 th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016) / Constructivist Foundations of Religious Education and Mind Maps as a new Learning and Teaching Tool, Rize, Mayıs 2016
Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri/Medyanın Kullandığı İki Argüman Olarak Şiddet ve Cinselliğin Karakter İnşasına Etkileri, Ordu, Haziran 2016
Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi/ Erken Çocukluk Döneminde Şiddet Tezahürleri ve Din Eğitimi Üzerindeki Etkileri, İstanbul, Mart 2016
2.Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu/Barış Karşıtı Bir Olgu Olarak Şiddetin Değerlerle İlişkisi, Sarajevo, Mayıs 2016
Din Öğretimi Çalıştayı, Amasya, Eylül 2015
Din Eğitimi ve Öğretiminin Gelecek Vizyonu Çalıştayı, İstanbul, Aralık 2015
Din Eğitimi Dalları 15. Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2014
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
BEÜ İlahiyat Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
Şarkiyat, Dergide Hakemlik, Ağustos 2019
Trabzon Üniversitesi İlahiyat Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2019
Dergi Abant, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
KTÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Tübitak, Proje Hakemliği, Şubat 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2018
Akademik-Us, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2016
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
Dİn Öğretimi Materyalleri Sergisi, Organizatör, , TÜRKIYE, Haziran 2014
Din Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı (Din Eğitimi Anabilim Dalları 16.Toplantısı), Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi