Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yrd.Doç.Dr. ADEM BELDAĞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 464 5328454 | Dahili : 2307
E Posta Adresi : adem.beldagerdogan.edu.tr
Web Adresi :
Posta Adresi : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, 2006-2012
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, 2000-2003
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, 1996-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "İlköğretim Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Entitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, "Sosyal Bilgiler Dersinde TBMM'nin Açılışı Konusunun Öğrencilerin Demokratik Bilincinin Oluşumuna Katkısı ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Haziran, 2003.
Araştırma Alanları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Beldağ A. , "Pre-service Social Studies Teachers’ Views about the Teaching Knowledge Test", International Journal of Progressive Education, vol.13, pp.16-30, 2017 (Link)
Beldağ A. , Yarar Kaptan S. , "Arabalar Filminin İçerdiği Değerlere İlişkin Bir İnceleme", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss. 487-499, 2017 (Link)
Beldağ A. , Özdemir Ü., Nalçacı A., "Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Kazandırılmasına İlişkin Veli Görüşleri", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.317-328, 2017 (Link)
Aktaş E. , Beldağ A. , "Kalila and Dimna as One of the Traditional Antecedents of Modern Classifications of Values ", International Education Studies, vol.10, no.3, pp.46-53, 2017 (Link)
Beldağ A. , Balcı M., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sözlü Tarih Yönteminin Kullanımı:Nitel Bir Araştırma", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.176-189, 2017 (Link)
Beldağ A. , Geçit Y. , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.22, ss.99-112, 2017 (Link)
Beldağ A. , Keskin S., "Bilim ve sanat merkezlerinde ve diğer okullarda öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları değerlere ilişkin öğretmen görüşleri", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.9-24, 2016 (Link)
Beldağ A. , Özdemir Ü., Nalçacı A., "Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.1185-1199, 2016 (Link)
Beldağ A. , Aktaş E. , "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Eser Kullanımı: Nitel Bir Çalışma", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.953-981, 2016 (Link)
Gök E. , İpek C. , Yaylaci A.F., Beldağ A. , "Yükseköğretim Ders Kitaplarında Nitelik: Eğitim Bilimleri Alanındaki Kitaplara İlişkin Bir İnceleme", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.3, pp.891-908, 2016 (Link)
Beldağ A. , "Values Education Research Trends in Turkey: A Content Analysis", Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.101-112, 2016 (Link)
Beldağ A. , Geçit Y. , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin "Sosyal Bilgiler” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1173-1189, 2016 (Link)
Beldağ A., Yaylaci A.F., Gök E., İpek C., "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Üniversite-Toplum İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.161-178, 2015 (Link)
Yaylaci A.F., Beldağ A., "Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticileri ve Değerler", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.165-176, 2015 (Link)
Oğuz A., Beldağ A., "Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri", Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, vol.10, pp.667-680, 2015 (Link)
Yaylaci A.F., Beldağ A., Gök E., İpek C., "Medyanın Beş Temel İlkesinin Uygulanması: Sınıfta Hayvan Çiftliğini İzlemek", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.15, ss.169-193, 2015 (Link)
Nalçacı A., Beldağ A., "İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazandırılması ile İlgili Öğretmen Görüşleri", International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.6, pp.67-81, 2015 (Link)
Geçit Y., Beldağ A., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Coğrafya Alanına Yönelik Öz-Yeterlik Seviyelerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (Rize ili örneği)", NWSA-Education Sciences (ISSN:1308-7274), vol.9, pp.353-363, 2014 (Link)
Beldağ A., Yaylaci A.F., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.13, ss.90-107, 2014 (Link)
Nalçacı A., Beldağ A., "İlköğretim 7. VE 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi(Erzurum Örneği)", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.17, ss.141-154, 2012 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Aktaş E. , Beldağ A. , Yahşi İ. , "Tarihî Romanların Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi", VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.248-249
Beldağ A. , "Temel Eğitimde Değerler Eğitimi", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.26-26
Beldağ A. , Balcı M., "sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Sözlü Tarih Yöntemine İlişkin Görüşleri", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.290-290
Beldağ A. , Yarar Kaptan S. , "Arabalar Filminin İçerdiği Değerler Açısından İncelenmesi", VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.425-426
Beldağ A. , Yaylaci A.F., "Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi", VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.250-251
Balcı M., Coşgun O., Pehlivan T.B., Beldağ A. , "Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Uygulamalrına İlişkin Görüşleri", VI. International Congress on Research in Education (ICRE), RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.8-8
Delihasan S., Çorapçı S., Beldağ A. , ""Değerler Eğitimi Uygulamaları: 6. Ve 7. Sınıf Öğrencileri İçin Etkinlik Örnekleri", VI. International Congress on Research in Education (ICRE), RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.7-7
Beldağ A. , Keskin S., "Bilim Sanat Merkezi Öğrencilerinin Değer Kazanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.147-147
Beldağ A. , "Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.317-317
Beldağ A. , Yediyildiz M.Y., "Eğitim Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.18-18
Aktaş E. , Beldağ A. , "Sosyal Bilgiler Dersinde Edebî Metin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri", V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu , DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.245-245
Oğuz Namdar A. , Beldağ A. , "Social Studies Teachers’ Opinions on the Use of Creative Drama in Social Studies Course", VI. International Congress on Research in Education (ICRE),, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.149-149
Beldağ A., Geçit Y., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Sosyal Bilgiler” Kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla Analizi", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV, BOLU, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2015, pp.2-2
Beldağ A., "Türkiye’de Değerler Eğitimi Araştırmaları: 1999-2015 Arası Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Değerlendirme", II. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, ss.30-30
Tay B., Nalçacı A., Beldağ A., "Mevlana’nın Yedi Öğüdüne İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV, BOLU, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2015, pp.21-21
Beldağ A., Yaylacı A.F., Aydoğan İ., "Yeni Dünyada Eğitim Sistemi ve Değerler Konusuna Eski Bakışlar: Nasıreddin Tusi, İbn Miskeveyh ve Kınalızade Ali Efendi", 1. Eğitim Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2014, ss.18-18
Yaylaci A.F., Beldağ A., "Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticilerini Etkileyen Değerler", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, SİİRT, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.200-201
Gök E., İpek C., Yaylaci A.F., Beldağ A., "Eğitim Bilimleri Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, SİİRT, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.202-203
Yaylaci A.F., Beldağ A., Gök E., İpek C., "Medyanın Beş Temel İlkesinin Uygulanması: Sınıfta Hayvan Çiftliği Filmini İzlemek", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.95-96
Beldağ A., Yaylaci A.F., Gök E., İpek C., "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Üniversite-Toplum İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.254-255
Nalçacı A., Beldağ A., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II, AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.65-65
Beldağ A., Nalçacı A., "Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algısı ", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II, AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.64-64
Beldağ A., Yaylaci A.F., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.296-296
Nalçacı A., Beldağ A., "İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazandırılması ile İlgili Öğretmen Görüşleri", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu I, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2012, pp.120-120
Kitap ve Kitap Bölümleri
Beldağ A. , Yarar Kaptan S. , "Hayat Bilgisi Öğretiminde Plan", Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Bayram Tay, Ed., Pegem A Yayıncılık , Ankara, ss.435-562, 2017 (Link)
Beldağ A. , "Sosyal Bilgiler Öğretiminin Değerlendirilmesi", Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar, Bayram Tay, Selçuk Beşir Demir, Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.56-76, 2016 (Link)
Beldağ A., "Hayat Bilgisi Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Kullanımı", Hayat Bilgisi Öğretimi, Mehmet Gültekin, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.131-151, 2015
Diğer Yayınlar
Bilimsel Hakemlikler
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 5
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 9
Katalog Bilgileri