Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kolcu A. , "”Dişi Kurdun Rüyaları ve İnfaza Çağrı Adlı Romanlarda Birey-Toplum Çatışması”", Folklor/Edebiyat, vol.25, pp.511-520, 2019 (Link)
Kolcu A. , "Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü Don Quijote İle Okumak", Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.24, pp.135-160, 2019 (Link)
Kolcu A. , "“Richard Wright’ın Yeraltında Yaşayan Adam ve Bilge Karasu’nun Dehlizde Giden Adam Adlı Öykülerinde ‘Yeraltı’nın Anlamı”", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.1173-1187, 2019 (Link)
Kolcu A. , "“Güney Otoyolu” İle ”Narla İncire Gazel” Adlı Eserlerde Bireyin Modern Kent Hayatındaki Bunalımı", Kent Akademisi, cilt.12, ss.410-416, 2019 (Link)
Kolcu A. , "J K Huysmans ın A Rebours (Tersine) ve Tahsin Yücel in Mutfak Çıkmazı Romanları Arasında Bir Karşılaştırma", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, vol.3, pp.85-98, 2016 (Link)
Kolcu A. , "Küçük Burjuvalar ve Ayaşlı İle Kiracıları Adlı Eserler Üzerine Bir İnceleme", Turkish Studies, vol.10, 2015 (Link)
Kolcu A. , "“Orhan Pamuk’un Romanlarında Türkçülük ve Türkçüler”", Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), vol.3, pp.63-76, 2015 (Link)
Kolcu A. , "Balzac-Tanpınar İki Hayâlî Mülâkatın Karşılaştırılması", Turkish Studies, vol.8, pp.1955-1975, 2013 (Link)
Kolcu A. , "Erhan Bener'in Kedi ve Ölüm Böcek ve Dönüşler Adlı Romanlarında Dönüşüm Metamorfoz İzleği ve Ortak Yönler", Turkish Studies, vol.7, pp.1541-1554, 2012 (Link)
Kolcu A. , "Zeyyat Selimoğlu'nun Romanlarındaki Ortak Yönler", Turkish Studies, vol.6, pp.729-735, 2011 (Link)
Kolcu A. , "Balkan Türklerinin İkinci Dünya Savaşında Yaşadığı Trajedi Üzerine Bir Roman: Drina’da Son Gün", Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.13, pp.53-66, 2008 (Link)
Kolcu A. , "Tevfik Fikret: Bir Hayalât Avcısı", Akpınar, ss.21-27, 2008
Kolcu A. , "Ali Asker Barut’un Aşağı Üsküdar’ında Mekân ve Duygu", Akpınar, ss.38-43, 2008
Kolcu A. , "Yahya Kemal'in Bütün Şiirlerine Katkı", İlmi Araştırmalar, ss.155-163, 2006 (Link)
Kolcu A. , "Dâmâd Mahmûd Celâleddin Paşa nın İntihar Kasidesi", Journal of Turkish Studies, vol.30, pp.197-205, 2006
Kolcu A. , "Cenab Şahabeddin'in Bütün Şiirlerine Katkı", Türklük Bilimi Araştırmaları, ss.179-186, 2005 (Link)
Kolcu A. , "İvo Andriç ve Drina Köprüsü Romanı", TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, pp.219-245, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kolcu A. , "Hasan İzzettin Dinamo’nun Adalet Sıtması Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme", 1. Uluslararası Adalet Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, , pp.34-34
Kolcu A. , "Orhan Pamuk’un Sessiz Ev Adlı Romanında Zamanın İşlevi ve Önemi", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2019, pp..-.
Kolcu A. , "Orhan Pamuk’un Kara Kitap Adlı Romanına Metinlerarası Bir Yaklaşım", Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2019, pp.891-899
Kolcu A. , "Orhan Pamuk’un Kar Adlı Romanına Metinlerarası Bir Yaklaşım", Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2019, pp.900-907
Kolcu A. , "Sadri Ertem’in Çıkrıklar Durunca Adlı Romanına Metinlerarası Bir Yaklaşım", VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2018, pp.1-16
Kolcu A. , "Ahmet Kutsi Tecer’in Şiirlerinde Kaçış İzleği ve Ütopik Tasavvurlar", Türk Kültürünün Büyük Emektarı ”Ahmet Kutsi Tecer” Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2018, pp..-.
Kolcu A. , "Hasan İzzettin Dinamo’nun Şiirlerinde Tabiat", Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, vol.1, pp.137-144
Kolcu A. , "Orhan Pamuk’un Sessiz Ev Adlı Romanına Metinlerarası Bir Yaklaşım", UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi , ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2018, vol.1, pp.832-840
Kolcu A. , "Kemal Tahir’in Çorum Üçlemesi Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu , ÇORUM, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, vol.1, pp.235-244
Kolcu A. , "Cahit Külebi'nin Şiirinde Yurt Kavramının Boyutları ve Milli Mücadele", Türk Kültüründe Milli Mücadele 1. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 19-22 Temmuz 2005, pp.229-232
Kolcu A. , "Ömer Polat'ın Dilan Adlı Romanında Feodal Düzenin Eleştirisi", 1. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu, AĞRI, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 2005, pp.525-532
Kolcu A. , "Tahsin Yücel'in Büyükbaba Adlı Kahramanı Üzerine Düşünceler", 1. Kahramanmaraş Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2004, cilt.2, ss.925-930
Kolcu A. , "Necip Fazıl'ın Karacaahmet Şiirinin Mekânın Poetikası Açısından Yorumu", II. Üsküdar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mart 2004, ss.262-265
Kolcu A. , "Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi Romanı Üzerine Düşünceler", Güneşin Doğduğu Yer Doğubeyazıt Sempozyumu, AĞRI, TÜRKIYE, 13-14 Eylül 2003, ss.393-398
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kolcu A. , "Beyaz Kale’nin Öteki Kapıları", Salkımsöğüt Yayınevi, Rize, 2019
Kolcu A. , "İsmail Safa-Muhakemat-ı Edebiyye", Salkımsöğüt Yayınevi, ERZURUM, 2017
Kolcu A. , "Kavganın ve Sevdanın Şairi Kemal Özer", Salkımsögüt Yayınevi, Erzurum, 2017
Kolcu A. , "Gece’yi Nabokov’la Okumak", Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2017
Kolcu A. , "Dandizm ve Türk Edebiyatında Dandy", Salkımsögüt Yayınevi, ERZURUM, 2012
Kolcu A. , "Estetik Eğitim (Bedii Terbiye)", Çeviri, Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2006
Kolcu A. , "Türkiye Türkçesinde Cengiz Aytmatov", in: Cengiz Aytmatov Doğumunun 75 Yılı İçin Armağan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek, pp.133-154, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi