Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ayaydın H., Pilatin A. , Barut A., "Takipteki Kredilerin Bankaya Özgü, Finansal veMakroekonomik Belirleyicileri: Türkiye Örneği (Bank Specific, Financial And MacroeconomicDetermınants Of Non-Performing Loans: Evidence FromTurkey)", ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (AICOSS 19), Artvin, TÜRKIYE,
Ayaydın H., Pilatin A. , Barut A., Pala F., "AR-GE Harcamaları Piyasa Değeri/Defter Değerini ve Hisse Başına Karı Etkiler Mi? : BİST Teknoloji Endeksi (XUTEK) Uygulaması(Do RD Expenditures Effect On Market Value / Book Value Earnings Per Share? Evidence From Bist Technology Index firms)", ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES (AICOSS 19), Artvin, TÜRKIYE,
Ayla D. , Dilek Ö. , Pilatin A. , Bayrak A.Z. , "Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği", International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP'18-Autumn, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2018, pp.1101-1110 (Link)
Pilatin A. , "Dünyada ve Türkiye'de Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, vol.1, pp.91-91
Pilatin A. , "Davranışsal Finans ve Anomaliler: Teorik Bir Çerçeve", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, vol.1, pp.352-352
Kiziltan A. , Pilatin A. , Yavuz V. , "Gelir Düzeylerine Göre, Tüketicilerin Alışveriş Alışkanlıkları Üzerine Rize İli ve İlçelerinde Bir Araştırma", ICPESS, ANKARA, TÜRKIYE, 9 Eylül 2017 - 11 Haziran 2018, ss.165-165 (Link)
Ayaydın H., Çam A.V., Barut A., Pilatin A. , "İnovasyon ve Firma Büyümesinde Yaş Rol Oynar Mı?", III. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2018, pp.247-250 (Link)
Pilatin A. , Kiziltan A. , Yavuz V. , "“Demografik Özellikler Bakımından İl Dışı Alışveriş Merkezlerine Gitme Sıklıklarının İncelenmesi Üzerine Araştırma: Rize İli Örneği”", ICPESS 2017, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2017, ss.166-166 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Pilatin A. , "Dünyada ve Türkiye'de Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi", Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar, Kanlı İ.B., Ed., Ekin Kitap Yayınevi, Bursa, ss.115-132, 2018 (Link)
Pilatin A. , Kiziltan A. , Yavuz V. , "RİZE'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİ ve TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ", EKİN YAYINEVİ, BURSA, 2017 (Link) (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi