Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çeliker M., Kanat A., Özdemir A. , Beyazal Çeliker F., Kazdal H., Özdemir B., et al., "Controversy about the protective role of volume in the frontal sinus after severe head trauma: larger sinus equates with higher risk of death", British Journal Of Oral & Maxillofacial Surgery, 2020 (Link)
Erdivanli B. , Şen A. , Koyuncu T., Ergene Ş. , Özdemir A. , Tuğcugil E., "The effect of acute normovolemic hemodilution on plasma fibrinogen level in coronary artery bypass grafting", TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, vol.25, pp.22-28, 2017
Şen A., Erdivanli B., Özdemir A., Kazdal H., Tuğcugil E., "Efficacy of Continuous Epidural Analgesia versus Total Intravenous Analgesia on Postoperative Pain Control in Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair: A Retrospective Case-Control Study", BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özdemir A. , Şen A., Erdivanli B., Hatinoğlu N., "Evaluation of colistin-associated acute renal failure in intensive care unit", Annals of Medical Research, vol.26, pp.636-639, 2019 (Link)
Özdemir A. , Çolak M.S., "Use of a local anesthetic and opioid combination in spinal anesthesia in short urologic surgeries ", International Journal Of Research In Medical Sciences, no.2, pp.351-356, 2019 (Link)
Erdivanlı B., Erdivanlı Ö., Şen A., Özdemir A. , Tuğcugil E., Dursun E., "Comparison of Metoprolol and Tramadol with Remifentanil in Endoscopic Sinus Surgery: A Randomised Controlled Trial.", TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.46, pp.424-433, 2018
Erdivanli B. , Çelebi Erdivanli Ö. , Şen A. , Özdemir A. , Tuğcugil E., Dursun E. , "Comparison of Metoprolol and Tramadol with Remifentanil in Endoscopic Sinus Surgery: A Randomised Controlled Trial", TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.46, pp.424-433, 2018
Şen A., Erdivanli B., Koyuncu T., Özdemir A. , Kazdal H., "Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması", Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.13, ss.62-67, 2015
Şen A., Erdivanli B., Koyuncu T., Özdemir A., Kazdal H., "Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması", Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, ss.62-67, 2015 (Link)
Özdemir A., Kazdal H., Baydur Şahin S., Erdivanli B., Şen A., Yücel A.F., "Feokromositoma olgusunda anestezi deneyimimiz", Abant Tıp Dergisi, cilt.4, ss.188-189, 2015 (Link)
Şen A., Erdivanli B., Kazdal H., Özdemir A., Bozok Ş., Küçüker Ş.A., "Erişkin Solunum Yetmezliği Sendromunda Venö-Venöz EKMO Deneyimimiz” ", GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERGİSİ, cilt.20, ss.183-186, 2014
Özdemir A., Şen A., Erdivanli B., Köksal V., Özdemir A., "Intraoperative Spinal Injection in a Morbidly Obese Patient.", Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.21, ss.237-239, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özdemir A. , Hızal A., Koyuncu T., "Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamlarının Değerlendirilmesi", Uluslararası 5. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE,
Hızal A., Özdemir A. , Kazdal H., Erdivanli B., "Leptospirosis causing acute respiratory distress syndrome: Two cases", 22. INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Hızal A., Özdemir A. , Erdivanli B., "Uyuşturucu Paketi Aspirasyonu Sonucu Ölüm", GKDA ve Yoğun bakım Derneği 25. ulusal kongrei, TÜRKIYE,
Hızal A., Özdemir A. , Erdivanli B. , "Uyuşturucu Paketi Aspirasyonu Sonucu Ölüm", GKDA ve YB DERNEĞİ 25.Ulusal Kongrei, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2019, ss.22-22 (Link)
, "Leptospirosis causing acute respiratory distress syndrome: Two cases", 22. INTERNATIONAL INTENSIVE CARE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2019, pp.53-53 (Link)
Kartal S., Şen A., Tümkaya L. , Özdemir A. , Mercantepe T. , Yilmaz A. , "Deksmedetomidinin renal iskemi reperfüzyona sekonder gelişen karaciğer hasarına etkilerinin değerlendirilmesi", Tematik Anestezi 2019 Sempozyum , RİZE, TÜRKIYE, 7-8 Eylül 2019, ss.61-67 (Link)
Özdemir A. , Hızal A., Birgül E.S., "Spinal Anestezi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Fasiyal Paralizi", PROCON TRABZON 2019, TRABZON, TÜRKIYE, 22-22 Haziran 2019, ss.41-44 (Link)
Özdemir A. , Hızal A., Birgül E.S., "Spinal Anestezi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Fasiyal Paralizi", PROCON TRABZON 2019, TRABZON, TÜRKIYE,
Kartal S., Şen A., Tümkaya L., Özdemir A. , Mercantepe T., Yilmaz A., "Deksmedetomidinin Renal İskemi Reperfüzyona Sekonder Gelişen Karaciğer Hasarına Etkilerinin Değerlendirilmesi", 6. Tematik Anestezi Sempozyumu, Perioperatif Sıvı Yönetimi, RİZE, TÜRKIYE,
Özdemir A. , "WEİL HASTALIĞINA SEKONDER ARDS", Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-8 Aralık 2018, ss.5-7
Özdemir A. , "Weil Hastalığına sekonder ARDS", Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu, TÜRKIYE,
Özdemir A. , "A Preanesthetic Major Problem:Anemia", 7. KAHEKON ULUSLARARASI KARADENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, ,
Özdemir A. , "A PREANESTHETIC MAJOR PROBLEM: ANEMIA ", 7. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 11-14 Ekim 2018, pp.50-52 (Link)
Hemşinli D. , Özdemir A. , "Tip I Aort Diseksiyonu Olan İleri Kronik Obstruktif Akciğer Hastasının Weannig Süreci", Procon Trabzon Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrı'da Tartışmalı Konular , TRABZON, TÜRKIYE, 27-28 Ekim 2018, ss.27-27
Hemşinli D., Özdemir A. , "Tip I Aort Diseksiyonu Olan İleri Kronik Obstruktif Akciğer Hastasının Weannig Süreci", Procon Trabzon Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrı’xxda Tartışmalı Konular, Trabzon, TÜRKIYE, , ss.105-107
Özdemir A. , "Rat Kafa Travması Modelinde Posttravmatik Uygulanan Bilberry (Vaccinium Myrtillus L.) Nin Oluşturduğu Biyokimyasal, Histopatolojik Ve İmmünohistokimyasal Değişiklikler", 4. RİZE TEMATİK ANESTEZİ SEMPOZYUMU, RİZE, TÜRKIYE, 23-24 Eylül 2017, ss.17-18
Batçik Ş., Karagöz E., Erdivanli B., Ersöz T., Şen A., Özdemir A. , "Diagnostic workup of mitochondrial myopathy", 21. International Intensive Care Symposium, İstanbul, TÜRKIYE,
Özdemir A. , Erdivanli B., Tümkaya L., Uydu H.A., Mercantepe T., Şen A., et al., "Rat Kafa Travması Modelinde Posttravmatik Uygulanan Bilberry’nin (Vaccinium Myrtillus) Oluşturduğu Biyokimyasal, Histopatolojik Ve İmmünohistokimyasal Değişiklikler", IV. Rize Tematik Anestezi Sempozyumu, Rize, TÜRKIYE,
Erdivanli B. , Erdivanli B. , Kazancioğlu L. , Kazancioğlu L. , Kazancioğlu L. , Kazancioğlu L. , et al.,"BETTER PATIENT OUTCOMES AND EARLIER DIAGNOSIS OF BRAIN DEATH WITH TRANSCRANIAL AND CAROTID ARTERY DOPPLER ULTRASOUND", ESOT Barcelona 2017, Barselona, ISPANYA, 24-27 Eylül 2017, vol.30, no.2, pp.541-541
Tuğcugil E., Taflan M., Erdivanli B., Şen A., Özdemir A., "EKMO Kullanımı İle Başarılı Şekilde Tedavi Edilen H1N1­ İnfluenza Olgusu", 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, ss.25-25
Özdemir A., Şen A., Özdemir A., Erdivanli B., Güvendağ Güven E.S., Tuğcugil E., "Spinal Anestezinin Nadir Bir Komplikasyonu: Horner Sendromu", 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, ss.841-841
Erdivanli B., Şen A., Koyuncu T., Ergene Ş., Özdemir A., Tuğcugil E., "Elektif koroner arter baypas cerrahisinde akut normovolemik hemodilüsyonun baypas sonrası fibrinojendeki düşüşe etkisi", Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, ss.49-49
Erdivanli B., Şen A., Özdemir A., Köksal V., Kazancioğlu L., "Effect of maintaining blood pressure at pre-insult range on short-term outcome in hypertensive spontaneous intracerebral hemorrhage", Euroneuro 8thUpdate in NeuroAnesthesiology and Intensive Care, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2014, pp.97-97
Tuğcugil E., Şen A., Erdivanli B., Kazdal H., Özdemir A., "ARDS İLE SONUÇLANAN ÇOKLU İLAÇ İNTOKSİKASYONU", 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.64-64
Özdemir A., Şen A., Erdivanli B., Tuğcugil E., Kazancioğlu L., Özdemir A., "YOĞUN BAKIMDAKİ İNTOKSİKASYON OLGULARIMIZ", 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.61-61
Balik M.S., Şen A., Erdivanli B., Erkut A., Güvercin Y., Özdemir A., "LOKOMOTOR SİSTEM YARALANMASIYLA YOĞUN BAKIMDA İZLENEN HASTALARIN KARAKTERİSTİKLERİ", 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.62-62
Erdivanli B., Tuğcugil E., Şen A., Özdemir A., Kazdal H., "Effect of beta blocker therapy on occurence of new endoscopic findings and gastrointestinal hemorrhage in stroke patients", Euroneuro 8thUpdate in NeuroAnesthesiology and Intensive Care, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2014, pp.99-99
Erdivanli B., Şen A., Kazdal H., Özdemir A., Tuğcugil E., "Effect of maintaining blood pressure at pre-insult range on short-term outcome in hypertensive acute ischemic stroke patients", Euroneuro 8thUpdate in NeuroAnesthesiology and Intensive Care, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2014, pp.97-97
Şen A., Erdivanli B., Özdemir A., Ertürk A., Çelebi Erdivanli Ö., "YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ TRAKEOTOMİLERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ", 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.60-60
Şen A., Erdivanli B., Özdemir A., Kazancioğlu L., "CERRAHI YOĞUN BAKIMDA BASI YARASI BAKIMI DENEYİMİMİZ", Rize Genel Cerrahi Günleri, RİZE, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2013, ss.18-18
Erdivanli B., Tuğcugil E., Kazdal H., Özdemir A., Şen A., "PREOPERATİF HİPOALBÜMINEMI SAPTANAN BARSAK REZEKSİYONUNDA, PARENTERAL DESTEK ÜRÜNLERİNİN POSTOPERATİF YARA YERİ İYİLEŞMESİNE ETKİLERİ", Rize Genel Cerrahi Günleri, RİZE, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2013, ss.13-13
Kazancioğlu L., Özdemir A., Şen A., Erdivanli B., Yücel A.F., "SÜRRENALEKTOMİ OPERASYONUNDA ANESTEZİ YÖNETİMİ", Rize Genel Cerrahi Günleri, RİZE, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2013, ss.5-5
Özdemir A., Erdivanli B., Tuğcugil E., Şen A., Şahin D.A., "ERCP UYGULAMALARINDA PROPOFOL İLE SEDASYON", Rize Genel Cerrahi Günleri, RİZE, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2013, ss.9-9
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özdemir A. , "Postoperatif Karın Ağrısı", KARIN AĞRISI, Ahmet ŞEN, Ahmet Akbaş, Ed., Nobel Tıp, 2019
Özdemir A., Özdemir A. , Ulusoy H., "Toraks Travmasında Noninvaziv SolunumDestek Yöntemleri", Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım-Özel Konular, Zehra Nur Baykara, Ed., Türkiye Klinikleri, Ankara, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi