Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH ALTUNIŞIK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 464 2236126 | Dahili : 1835
E Posta Adresi : abdullah.altunisikerdogan.edu.tr | abdullahaltunisikgmail.com
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Biyoloji, 2010-2015
Yüksek Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Biyoloji, 2008-2010
Lisans, HARRAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, Biyoloji, 2003-2007
Yaptığı Tezler
Doktora, "TÜRKİYE’DEKİ Bufotes variabilis (ANURA: BUFONIDAE) (Değişken Desenli Gece Kurbağası) POPULASYONLARINDA YAŞ TAYİNİ ve BAZI EKOLOJİK FAKTÖRLERİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ Şubat, 2015.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
IV. Taksonomi Yaz Okulu, Mersin Üniversitesi- Hacettepe Üniversitesi, 2017
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, RTEÜSEM, 2015
Aşağı Kelkit Havzasında Doğa Eğitimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2011
Araştırma Alanları
Hayvanların Büyüme ve Gelişimi
Hayvanların Ekolojisi
Herpetoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Hayvan Sistematiği
Web Of Science Araştırma Alanları
Biology
Zoology
Ecology
Environmental Sciences
Anatomy & Morphology
Evolutionary Biology
Biodiversity Conservation
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2017 - 2018
Arş.Gör.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2015 - 2017
Arş.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2008 - 2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Altunişik A. , "Age, Survivorship and Life Expectancy in Near Eastern Fire Salamander, Salamandra infraimmaculata (Caudata: Salamandridae)", RUSSIAN JOURNAL OF ECOLOGY, vol.49, pp.166-171, 2018 (Abstract)
Altunişik A. , "The first demographic data and body size of the southern banded newt,Ommatotriton vittatus (Caudata: Salamandridae)", ACTA HERPETOLOGICA, no.2, pp.10-16, 2018
Altunişik A. , Eksilmez H., "Demographic life history traits in a population of a critically endangered species, Darevskia dryada (Darevsky & Tuniyev, 1997) ", ANIMAL BIOLOGY, vol.68, pp.1-11, 2018
Altunişik A. , "Sexual size and shape dimorphism in the Near Eastern fire salamander, Salamandra infraimmaculata (Caudata: Salamandridae)", ANİMAL BİOLOGY, vol.67, pp.29-40, 2017
Kalayci E.T., Altunişik A. , Gul C., Tosunoglu M., Ozdemir N., "AGE STRUCTURE OF THE CAUCASIAN AGAMA (Paralaudakia caucasia) FROM ELMADAG, IGDIR, TURKEY: PRELIMINARY DATA FROM SMALL SAMPLE SIZE", RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY, vol.24, pp.318-322, 2017
Altunişik A. , Kalayci T.E., Uysal İ., Tosunoglu M., Ozdemir N., "Age, adult survival rate, and adult life expectancy of a Podarcis tauricus population (reptilia: lacertidae) from saros bay, Turkey", RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY, vol.23, pp.278-282, 2016
Altunişik A., Özdemir N., "Life history traits in Bufotes variabilis (Pallas, 1769) from 2 different altitudes in Turkey", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.39, pp.153-159, 2015 (Link)
Kalayci T.E., Özdemir N., Altunişik A., Gül S., "The effect of altitude, latitude and climatic variables on life-history traits of male Hyla savignyi (AUDOUIN, 1827) from Anatolia (Turkey): a skeletochronological study", HERPETOZOA, vol.28, pp.55-62, 2015
Ergül Kalayci T., Altunişik A., Gul C., Özdemir N., Tosunoglu M., "Preliminary data on the age structure of Asaccus barani (Baran's leaf-toed gecko) from southeastern Anatolia, Turkey", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.39, pp.680-684, 2015
Altunişik A., Kalayci T.E., Gul C., Özdemir N., Tosunoglu M., "A skeletochronological study of the smooth newt Lissotriton vulgaris (Amphibia: Urodela) from an island and a mainland population in Turkey", ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.81, pp.381-388, 2014 (Link)
Altunişik A., Gul C., Özdemir N., Tosunoglu M., Ergül Kalayci T., "Age structure and body size of the Strauch's racerunner, Eremias strauchi strauchi Kessler, 1878", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.37, pp.539-543, 2013
Altunişik A. , Ozdemir N., "Body size and age structure of a highland population of Hyla orientalis BEDRIAGA, 1890, in northern Turkey", HERPETOZOA, vol.26, pp.49-55, 2013
Özdemir N., Altunişik A., Ergül Kalayci T., Gül S., Tosunoglu M., Cadeddu G., et al., "Variation in body size and age structure among three Turkish populations of the treefrog Hyla arborea", AMPHIBIA-REPTILIA, vol.33, pp.25-35, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Altunişik A. , "Life history traits in a population of Hemidacylus turcicus (Turkish gecko)", Sakarya University Journal Of Science, cilt.21, ss.1-1, 2017
Eksilmez H., Altunişik A. , Özdemir N. , "The Herpetofauna of Karçal Mountains (Artvin/Turkey)", Biological Diversity and Conservation, vol.10, pp.1-5, 2017 (Link)
Altunişik A. , Ergül Kalayci T. , Uysal İ. , Tosunoğlu M., Özdemir N. , "Tarla kertenkelesi (Ophisops elegans) (Sauria: Lacertidae)‘nin farklı rakımlarda yaşayan iki populasyonunda yaş tayini", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.2, ss.11-14, 2017 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Altunişik A. , "Adult Life Expectancy And Survival Rate İn A Population Of Ommatotriton Vittatus (Southern Banded Newt)", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.2245-2245
Esmer E. , Altunişik A. , Şahin K. , Özgümüş O.B. , "Doğu Karadeniz Sahilinde Yaşayan Pelophylax spp. Türlerinden İzole Edilen Enterik Bakterilerdeki Antibiyotik Direncinin Belirlenmesi ve Moleküler Analizi", 13. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2018, ss.114-114
Altunişik A. , "Şeritli Semender (Ommatotriton Vittatus) Ve Lekeli Semenderin (Salamandra İnfraimmaculata) Yaşadığı Habitatlarda Bazı Su Parametrelerinin Karşılaştırılması", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.2229-2229
Altunişik A. , Özdemir N. , Gül S. , "Life history traits of a Bufotes variabilis (Variable toad) population from Sapanca, Turkey", The International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, BEYAZ RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, pp.299-299
Altunişik A. , "Chytridiomycosis and current situation in Turkey ", ICASA'17, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2017, pp.265-265
Altunişik A. , "Age Structure of a Ommatotriton vittatus (Urodela: Salamandridae) Population from Mersin, Turkey", Ecology Symposium 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.33-33
Altunişik A. , "Age Structure of a Hemidactylus turcicus (Reptilia: Gekkonidae) population from Yeşilbağlar (Adana, Turkey) ", ICASA'17, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2017, pp.266-266
Özdemir N. , Eksilmez H., Altunişik A. , "Amphibians and Reptiles of Karçal Mountains in Artvin", Ecology Symposium 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.431-431
Altunişik A. , "Sexual dimorphism in Near Eastern Fire Salamander, Salamandra infraimmaculata (Caudata: Salamandridae)", ICASA'17, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2017, pp.334-334
Altunişik A. , "Age determination in a population of a critically endangeredspecies, Darevskia dryada (Darevsky Tuniyev, 1997)", International Forestry Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.42-42
Altunişik A. , Özdemir N. , "Life History Traits of a Bufotes variabilis (Anura: Bufonidae) Population from İshakçelebi (Manisa, Turkey)", Ecology Symposium 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.669-669
Altunişik A. , "Lekeli Semenderde (Salamandra infraimmaculata) Yaş Parametrelerinin belirlenmesi", 23.Ulusal Biyoloji Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, ss.214-214
Altunişik A., Özdemir N., "Söğütlü (Iğdır)’de Yaşayan Bufotes variabilis Populasyonunun Yaş Yapısı ve Habitat Kalitesi Özellikleri", Ekoloji Sempozyumu 2015, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.378-378
Altunişik A., Özdemir N., "Ulubağ’da Yaşayan Bufotes variabilis Populasyonunda Yaş-Büyüklük-Ağırlık İlişkisi", 2. Ulusal Zooloji Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2015, ss.27-27
Altunişik A., Gül S., Özdemir N., "Age structure of a Bufotes variabilis (Variable toad) population from Yeniköy (Antalya, Turkey)", Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015), Bakü, AZERBAYCAN, 1-5 Haziran 2015, pp.130-130
Altunişik A., Özdemir N., Ergül Kalayci T., Uysal İ., Tosunoğlu M., "Yüksek rakımda yaşayan bir Ophisops elegans (Reptilia: Lacertidae) populasyonunda yaşam geçmişi özellikleri", Ekoloji Sempozyumu 2015, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.379-379
Ergül Kalayci T., Altunişik A., Özdemir N., Uysal İ., Tosunoğlu M., "ŞANLIURFA’DA YAŞAYAN Trachylepis vittata (Oliver, 1804) BİREYLERİNDEYAŞ TAYİNİ", XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.406-406
Altunişik A., Özdemir N., " Life history traits and some water chemistry parameters of a Bufotes variabilis (Anura: Bufonidae) population from Rize, Turkey", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences,, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.380-380
Altunişik A., Özdemir N., "Adana’da Yaşayan Bufotes variabilis (Bufonidae: Amphibia) Populasyonunda İskelet Kronolojisi Yöntemiyle Yaş Tayini", 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.1028-1028
Ergül Kalayci T., Altunişik A., Gül Ç., Özdemir N., Tosunoğlu M., "Çanakkale’de Yaşayan Lissotriton vulgaris (Urodela: Salamandridae) Populasyonunda Yaş Tayini", 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.1216-1216
Altunişik A., Özdemir N., "Çankırı ilinde yaşayan Pseudepidalea variabilis populasyonunun yaş ve büyüme özellikleri", XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2013, ss.142-142
Altunişik A., Ergül Kalayci T., Gül S., Özdemir N., "Yüksek rakımda yaşayan (Pazar, 800 m) bir Hyla arborea populasyonunun yaş ve büyüme özellikleri", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.944-945
Gül S., Ergül Kalayci T., Altunişik A., Özdemir N., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Amfibi ve Sürüngenler. ", Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2012, ss.100-100
Ergül Kalayci T., Gül Ç., Altunişik A., Özdemir N., Tosunoğlu M., "Ağrı Dağındaki Phrynocephalus horvathi (Reptilia: Agamidae) Populasyonunda İskelet Kronolojisi Yöntemi ile Yaş Tayini", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.226-226
Altunişik A., Gül Ç., Ergül Kalayci T., Özdemir N., Tosunoğlu M., "Ağrı Dağındaki Eremias strauchi (Reptilia: Lacertidae) Populasyonunda İskelet Kronolojisi Yöntemi ile Yaş Tayini", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.943-943
Gül S., Altunişik A., Ergül Kalayci T., Özdemir N., Kutrup B., "Borçka (Artvin)’da Yaşayan Pelodytes caucasicus Populasyonunun Yaş Yapısının Belirlenmesi", First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, KIRGIZISTAN, 24-26 Eylül 2012, pp.100-100
Altunişik A., Ergül Kalayci T., Gül S., Tosunoğlu M., Özdemir N., "Age determination and some growth parameters of Hyla arborea (European Tree Frog) population inhabited at different lacalities", SEH European Congres of Herpetology & DGHT Deutscher Herpetologentag, LÜKSEMBURG, LÜKSEMBURG, 25-29 Eylül 2011, pp.91-91
Gül S., Özdemir N., Kutrup B., Altunişik A., Ergül Kalayci T., "Systematics of Treefrogs (Hyla, Hylidae, Amphibia) in Turkey based on mitochondrial DNA sequences.", SEH European Congres of Herpetology & DGHT Deutscher Herpetologentag, LÜKSEMBURG, LÜKSEMBURG, 25-29 Eylül 2011, pp.105-105
Ergül Kalayci T., Altunişik A., Gül S., Özdemir N., "Analyzing the population structure of Hyla savignyi from different altitudes in Turkey", SEH European Congres of Herpetology & DGHT Deutscher Herpetologentag, LÜKSEMBURG, LÜKSEMBURG, 25-29 Eylül 2011, pp.99-100
Altunişik A., Cadeddu G., Özdemir N., Giacoma C., "Rize İlinde Yaşayan Hyla arborea Populasyonun Yaş ve Büyüme Özellikleri", 20.Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.777-778
Ergül Kalayci T., Gül S., Altunişik A., Özdemir N., " Antalya Kırcamii Mevkiindeki Pelopyhlax bedriagae Türü Üzerinde İskelet Kronolojisi Yöntemi İle Yaş Tayini ve Bazı Büyüme Parametrelerinin İncelenmesi", 20.Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.782-783
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Farklı bölgelerde yaşayan Hyla arborea (Ağaç kurbağası) populasyonlarında yaş tayini ve bazı büyüme parametrelerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010.102.03.2, Araştırmacı, 2011
"Farklı bölgelerde ve yüksekliklerde yaşayan Hyla savignyi (yeşil kurbağa) populasyonlarında bazı büyüme parametrelerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011.102.03.2, Araştırmacı, 2011
"Karçal Dağları (Artvin)’nın Herpetofaunası", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.03.05, Araştırmacı, 2017
"Türkiye'deki Bufotes variabilis (Anura:Bufonidae) (Değişken desenli gece kurbağası) populasyonlarında yaş tayini ve bazı ekolojik faktörlerin büyüme üzerine etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2012.102.03.5, Araştırmacı, 2015
"Şeritli Semender (Ommatotriton vittatus) ve Lekeli Semenderde (Salamandra infraimmaculata) yaş parametrelerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2016.53007.102.03.01, Yönetici, 2017
"Doğu Karadeniz Sahilinde Yaşayan Pelophylax sp. Türlerinden Sağlanan Escherichia coli'lerdeki Antibiyotik Direncinin Belirlenmesi ve Moleküler Analizi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-526, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kafkas semenderinde (Mertensiella caucasica) Chytridiomycosis varlığının araştırılması", TÜBITAK Projesi, 116Z131, Yönetici, Devam Ediyor
"Doğu Karadeniz bölgesindeki bazı kertenkele türlerinin (Darevskia derjugini ve Darevskia dryada) yaşam öyküsü özelliklerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-714, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Societas Europaea Herpetologica, , Üye, 15.03.2011 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015), Baku, Haziran 2015
FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Eylül 2014
First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, Eylül 2012
SEH European Congres of Herpetology & DGHT Deutscher Herpetologentag, Luxembourg, Ağustos 2011
Bilimsel Hakemlikler
Commagene Journal of Biology, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Plos One, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Journal of Natural History, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Herpetological Journal, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Turkish Journal of Zoology, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 47
Web Of Science H İndeksi : 5
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 42
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 2
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Erasmus/Socrates Burs Programı, ERASMUS, Eylül 2009
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi