Acuner S. , "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin Vergi Hukukunun Asli Kaynaklarına Etkisi ", Vergi Sorunları Dergisi, ss.85-103, 2018