Acuner S. , "Bireysel Emeklilik Aracılığı ve Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.49-76, 2018