Ateş H., Bektaş M. , "Liderlerin ve Liderlik Kurumunun Hükümet Sistemlerine Etkisi: Türkiye’deki Başkanlık Sistemi Tartışmaları Çerçevesinde Erdoğan, Obama, Putin ve De-Gaulle’ün Liderlik Tarzlarının Karşılaştırmalı İncelemesi", III. STRATEJİK KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (SKYS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Nisan 2017, pp.31-32