Koçak B. , Bektaş M. , "Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sisteminde Kentli Hakları ve Katılım", Kent Akademisi; Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, vol.12, pp.104-117, 2019