Bektaş M. , Olgun İ. , "Türk Kamu İdarelerinde İç Denetimin Etkinliği ve Yaşanan Sorunlar", Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, Taylak M., Ciğerci İ., Ed., Savaş Yayınevi, Ankara, ss.73-108, 2018