Çağlak E. , Karsli B. , Rakici S., "Farklı Pişirme Yöntemleri Uygulanarak Buzdolabı Şartlarında (+4±1°C) Depolanan Hamsi Balığının (Engraulis encrasicolus) Bazı Kalite Kriterleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi", Journal of Anatolian Environmental&Animal Sciences, no.1, ss.21-27, 2016