Ayla D. , Kiziltan A. , "Türkiye’de Enflasyon, Tüketim ve Tasarruf İlişkisinin Ekonometrik Analizi", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.4, ss.13-41, 2018