Kaygusuz S. , Koksal I., Kostakoğlu U. , Kaya S., Bayraktar Saral Ö., "Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Atipik Etkenlerin Araştırılması", Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.6, ss.225-230, 2001