Arslan İ., "İLK TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİNDE HÜKÜMDARLIK VE HAKİMİYET SEMBOLLERİ", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.51, ss.73-92, 2012