Sakli A.R., "Üniversite–Şehir İlişkisinde Yerleşkenin Yeri ve Etkisi: RTEÜ ve Rize Örneği", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.498-528, 2019