Hekimoğlu A.P., Savaşkan T., "Basınç ve Kayma Hızının Zn-15Al-3Cu Alaşımının Yağsız Çalışma Durumundaki Sürtünme ve Aşınma Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi", Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-20, 2018