Nohutçu A., Bektaş M. , "Yeni Anayasa Tartışmaları Etrafında Kurucu İktidar, Kurucu Meclis ve Referandum Kavramlarının Analizi", Siyasal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.1--23, 2017