Ateş H., Bektaş M. , "2008 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları ve Paydaş Analizi", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.483-504, 2018