Çağlak E., Karsli B., Akarsu H., Turan L., Bilginoğlu İ., Çetin C., "Farklı Yöntemler ile Elde Edilen Dereotu Ekstraklarının Buz Dolabı Şartlarında (+2±1 °C) Muhafaza Edilen Alabalık (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Kroketlerinin Raf Ömrü Üzerine Etkisi", Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.256-257