Ayla D. , Kariş Ç. , Kiziltan A. , "Ekonomik Krizlerin Sosyal Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1980-2016)", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.33, ss.415-434, 2019