Altintaş D., Ayla D. , Kariş Ç. , "Reklam Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.2647-2663 , 2018