Acuner E., "Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi", Gazi Üniveritesi Turizm Fakültesi Dergisi, ss.62-93, 2015