Arslan İ., "ÜSEYD B. HUDAYR'IN DİNİ, SİYASİ,İCTİMAİ, VE ASKERİ FAALİYETLERİ", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, pp.373-392, 2014