Demir G., Albayrak A.S., "Yardımsever Liderlik ve Çalışan Ses Verme Davranışı Arasındaki İlişkide Kişi Yönelimli Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü", Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.5, no.3, pp.67-89, 2019